HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európsky rok zručností – výstupy inovatívneho výskumu

Aktualita

Európska komisia zverejnila nový tematický súbor výstupov inovatívneho výskumu financovaného EÚ v novej publikácii CORDIS Results Pack on the European Year of Skills.

Tento súbor výstupov predstavuje prácu 13 výskumných projektov financovaných v rámci programu Horizont 2020, ktoré sa realizovali v kontexte European Year of Skills / Európskeho roka zručností. Cieľom je prispieť k diskusii o výzvach spojených s rozvojom zručností, ako je napríklad zabezpečenie toho, aby zručnosti zodpovedali spoločenským potrebám, zosúladenie očakávaní a zručností uchádzačov o zamestnanie s potrebami na trhu práce, posúdenie vplyvu nových technológií a zvýšenie príťažlivosti trhu EÚ pre pracovníkov zo zahraničia.

Obsah:

 • Inclusive growth: ‘recipes for success’ beyond Industry 4.0
 • Introducing a new model for PhD training
 • Transferable skills training improves doctoral programmes
 • Digital hubs support mobility and career development
 • Enhancing protection against poverty and social exclusion
 • Digital platform to connect the right jobs to the right people
 • Drawing inspiration from nature to build the human habitat of the future
 • Empowering approaches to vulnerable migrant youth integration
 • Twinning migration project achieves new level of excellence
 • Premium nanotechnology against cancer
 • Equipping Europeans with the skills needed for tomorrow’s labour market
 • Bringing entrepreneurship education to PhD programmes
 • Better digital skills can reduce online harm for children

Zdroj: Publications Office of the EU, 29.9.2023, elz