HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európsky plán boja proti rakovine

Aktualita

Dňa 3. februára 2021 predstavila Európska komisia Európsky plán na boj proti rakovine ako súčasť Európskej zdravotnej únie. Vďaka novým technológiám, výskumu a inováciám, ktoré sú východiskovým bodom, sa v pláne na boj proti rakovine stanovuje nový prístup EÚ k onkologickej prevencii, liečbe a starostlivosti.  

Plán bude zameraný na celý vývoj ochorenia, a to od prevencie až po kvalitu života onkologických pacientov a ľudí, ktorí prežili onkologické ochorenie. Na boj proti rakovine sú vyčlenené celkovo 4 miliardy EUR, a to aj z programov EU4Health, Horizon Europe a Digital Europe.

Plán bude podporený opatreniami v rôznych oblastiach. Je rozdelený do štyroch kľúčových oblastí činnosti s 10 hlavnými iniciatívami a viacerými podpornými akciami:

  • Prevencia prostredníctvom opatrení zameraných na kľúčové rizikové faktory, ako je napríklad tabak, pomocou kampane „HealthyLifestyle4All“;
  • Včasné odhaľovanie rakoviny prostredníctvom zlepšenia prístupu, kvality a diagnostiky a podpora členských štátov, vrátane nového systému skríningu rakoviny s podporou EÚ;
  • Diagnostika a liečba prostredníctvom opatrení na zabezpečenie lepšie integrovanej a komplexnej onkologickej starostlivosti a riešenie nerovného prístupu ku kvalitnej starostlivosti a liekom vďaka novej iniciatíve Diagnostika a liečba rakoviny pre všetkých a Európskej iniciatíve pre porozumenie rakovine (UNCAN.eu).
  • Zlepšenie kvality života  onkologických pacientov a ľudí, ktorí prežili onkologické ochorenie, vrátane rehabilitácie, potenciálnej recidívy nádorov, metastatického ochorenia, a opatrení na podporu sociálnej integrácie a opätovného začlenenia na pracovisku. Začne sa iniciatíva s názvom Lepší život onkologických pacientov, ktorá sa zameria na následnú starostlivosť.

Okrem toho sa na podporu nových technológií, výskumu a inovácií zriadi nové vedomostné centrum pre rakovinu, s cieľom pomôcť pri koordinácii vedeckých a technických iniciatív v súvislosti s onkologickými ochoreniami na úrovni EÚ.

Európska iniciatíva zameraná na diagnostické zobrazovanie v onkológii sa zriadi s cieľom podporiť vývoj nových počítačových nástrojov na zlepšenie personalizovanej medicíny a inovačných riešení.

Osobitná pozornosť sa bude venovať deťom prostredníctvom zahájenia iniciatívy Pomoc deťom s rakovinou, aby sa zabezpečil prístup detí k rýchlemu a optimálnemu odhaľovaniu, diagnóze, liečbe a starostlivosti. Na účely určenia trendov, rozdielov a nerovností medzi členskými štátmi a regiónmi sa v roku 2021 zriadi register nerovností v oblasti rakoviny.

Viac informácií: