HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európsky patentový úrad odhalil víťazov a víťazky Ceny európskeho vynálezcu / vynálezkyne

Aktualita

Winners of the 2021 European Inventor Award

Európsky patentový úrad (EPO) aj tento rok udeľoval Cenu európskeho vynálezcu / vynálezkyne. Prvýkrát oceňovanie prebiehalo v online priestore a tak sa mohli zúčastniť ľudia z celého sveta. Novinkou je kategória Mladý/á vynálezca / vynálezkyňa, ktorá oceňuje ľudí pod 30 rokov.

V týchto náročných časoch je inšpiratívne vidieť kreativitu a odhodlanie týchto vynálezcov a vynálezkýň prinášať inovatívne riešenia do sveta,“ uviedol prezident EPO António Campinos. „Ich úspechy nám pripomínajú, že prekážky je možné prekonať uplatnením fantázie, vedomostí a vynaliezavosti. Schopnosť uplatniť nový nápad na trhu si tiež vyžaduje vytrvalosť a podporné prostredie pre inovácie a finalisti / finalistky a víťazi / víťazky ceny Ceny európskeho vynálezcu / vynálezkyne 2021 sú toho dôkazom“.

Ocení/ ocenené v jednotlivých kategóriách sú:

Priemysel

Per Gisle Djupesland (Nórsko) – Zlepšenie podávania nazálnych liečiv

Zdravotnícka pomôcka nórskeho vynálezcu využíva prirodzený tvar nosa a pacientovo dýchanie čím vylepšuje podávanie nazálnych liečiv a poskytuje úľavu pri rôznych ochoreniach.

Výskum

Robert N. Grass a Wendelin Stark ( Rakúsko/Švajčiarsko) – Ukladanie dát na báze DNA

Grass a Stark prišli s novou metódou uchovávania údajov prevedených do genetického kódu pomocou umelej fosilizácie v drobných sklenených guľôčkach. Vytvorili tak úložný formát s potenciálom ochrany cenných údajov po celé tisícročie, ako aj čiarový kód DNA. Tieto miniatúrne častice ďalej zabezpečujú vystopovanie špecifických indikátorov v zásobovacom reťazci ako napríklad pôvod alebo pracovné podmienky.

Krajiny bez členstva v EPO

Sumita Mitra (India/USA) – Obnova úsmevu pomocou nanomateriálov

Táto výskumníčka zaviedla použitie nanoklastrov v zubnom lekárstve, čo prináša silné, trvácne a aj estetické zubné výplne. Jej nový materiál prekonáva limity predchádzajúcich dentálnych kompozitov, ktoré boli buď príliš slabé na použitie na hryzavé povrchy alebo rýchlo strácali lesk.

Malé a stredné podniky

Henrik Lindström and Giovanni Fili (Švédsko) – Flexibilné solárne články pre prenosné zariadenia

Títo vynálezcovia vyrábajú solárne články citlivé na farbivo využívajúce nový elektródový materiál s veľmi vysoko vodivosťou, ktorý je možné vyhotoviť na mieru v takmer akejkoľvek farbe a akomkoľvek tvare a dokonca generuje elektrinu aj v interiéri. Vďaka tejto univerzálnosti sú články integrované do rôznych elektronických zariadení a vytvárajú samonabíjacie zariadenia.

Celoživotné dielo

Karl Leo (Nemecko) – Pokrok v oblasti organických polovodičov

Nemecký fyzik zdokonalil organické polovodiče vylepšením ich vodivosti pomocou techniky nazývanej doping, s ktorou prichádza nová generácia displejov s organickými svetelnými diódami (OLED). Tieto OLED poskytujú vylepšený jas obrazu, farebné rozlíšenie a aj energetickú účinnosť elektronických zariadení.

Cena od verejnosti

Gordana Vunjak-Novakovic (Srbsko/USA) – Pokrok v tkaninovom inžinierstve

Táto cena bola udelená Gordane Vunjak-Novakovic ako jednej z 15 finalistov/finalistiek na základe online hlasovania verejnosti za jej pokrok v tkaninovom inžinierstve.

Účelom ceny v tejto kategórii je ocenenie vynálezcu/vynálezkyne alebo celého tímu, ktorí svojou tvorivosťou a nadaním ovplyvnili a  zapôsobili na širokú verejnosť. Tento rok sa zobieralo vyše 27 000 hlasov.

Nová cena pre mladých vynálezcov / mladé vynálezkyne

Nová kategória, ktorá má inšpirovať budúcu generáciu mladých vynálezcov a vynálezkýň. Táto kategória je otvorená či už pre študentov alebo mladých podnikateľov do 30 rokov a bude sa hodnotiť iniciatívy so zameraním na udržateľnosť vo všetkých technických oblastiach. Na rozdiel od ostatných kategórií, udelenie európskeho patentu a štátna príslušnosť jednotlivca členského štátu EPO nie je podmienkou účasti, čo umožňuje zapojenie mladých ľudí z celého sveta.

Zdroj: EPO – Winners of the 2021 European Inventor Award revealed, zverejnené: 29. 6. 2021, autor: bb