HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európsky parlament odsúhlasil program Horizont Európa

Aktualita

Po troch rokoch rokovaní o obsahu a rozpočte o Horizonte Európa dal Európsky parlament svoj posledný súhlas s právnymi predpismi programu Horizont Európa. Rozpočet zostáva na úrovni 95,5 miliardy EUR, čo je sklamaním pre viacerých poslancov, ktorí nedokázali presvedčiť členské štáty, aby vyčlenili na program rozpočet vo výške 120 miliárd EUR na sedemročný program pre výskum a inovácie. Poslanci sa však už teraz snažia nájsť spôsoby, ako zvýšiť tento rozpočet.

Minulý rok sa členské štáty dohodli na zúženom rozpočte po niekoľkých mesiacoch politických hádok o viacročnom rozpočte EÚ a nového fondu určeného na zotavenie sa po pandémii. Na svojom plenárnom zasadnutí v pondelok večer (26.4.2021) spoluspravodajca Horizon Europe Christian Ehler uviedol, že spustenie najväčšieho civilného výskumného programu na svete je európskym úspechom. Pripustil však, že chce mať lepšie financovanie.

V septembri ministri pre výskum uskutočnili škrty, na ktorých sa dohodli vedúci predstavitelia EÚ, a 94,4 miliárd EUR (v cenách roku 2018) navrhovaných pre program Horizont Európa na nasledujúcich sedem rokov Komisiou sa znížilo na 80,9 miliárd EUR. Pri niektorých hádkach na poslednú chvíľu sa Parlamentu podarilo doplniť rozpočet, ktorý v súčasnosti predstavuje 84,9 miliárd EUR (v súčasných cenách 95,5 miliárd EUR).

Pre porovnanie, predchádzajúci program Horizont 2020 mal rozpočet 76,26 miliárd EUR v cenách roku 2018. Komisia zohľadňuje odchod Spojeného kráľovstva z bloku a odhaduje, že rozpočet programu Horizont 2020 by bol 67,06 miliárd EUR. Porovnaním tohto údaja s konečným rozpočtom programu Horizont Európa E.Komisia tvrdí, že čistá alokácia na nový program pre výskum a inovácie sa v priebehu siedmich rokov zvýšila o 30% v porovnaní s programom Horizont 2020. Mariya Gabriel, komisárka EÚ pre výskum a inovácie, poďakovala poslancom EP a výskumnej komunite za úsilie zabezpečiť ďalšie financovanie programu Horizont Európa a pripustila, že je potrebné vykonať viac práce s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty prideľovali peniaze z protimonopolných pokút a zostatkov v rozpočte na rokovaniach o ročnom rozpočte. Spokojná s finálnou sumou určte nie je. Pokračovanie článku….

Tlačová správa: Parlament schválil výskumný program Horizont Európa na roky 2021-2027

Zdroj: sciencebusiness.net, 29.4.2021, kas