HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európsky parlament bude v roku 2024 požadovať väčší rozpočet pre Horizont Európa

Aktualita

Europoslanec Siegfried Mureşan, spravodajca Európskeho parlamentu pre budúcoročný rozpočet. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Európsky parlament (EP) sa v budúcom roku zameral na zvýšenie financovania programu Horizont Európa, keďže sa pripravuje na náročné rokovania o celkovom rozpočte EÚ na rok 2024 s členskými štátmi.

Rozpočtový výbor Európskeho parlamentu v pondelok odhlasoval návrh pozície, ktorý zahŕňa dodatočných 140-miliónov EUR na základný, zdravotný a klimatický výskum, ktoré sa majú v budúcom roku minúť prostredníctvom programu Horizont Európa. Navýšenie prispieva k rozpočtu 12,8-miliardy EUR, ktorý Komisia navrhla v júli 2023.

Podľa zmeneného a doplneného plánu EP by sa vyčlenili aj dodatočné finančné prostriedky na štartovací program, ktorý riadi Európska rada pre inovácie (EIC) ako súčasť platformy Strategické technológie pre Európu (STEP). O schéme STEP, ktorá je určená na doplnenie programov, ktorých cieľom je posilniť strategickú autonómiu EÚ, hlasoval rozpočtový výbor samostatne aj v pondelok.

Siegfried Mureşan, parlamentný spravodajca pre rozpočet na budúci rok, uviedol, že cieľom je „posilniť našu podporu pre start-upy a MSP, pričom uznávame ich ústrednú úlohu pri posilňovaní inovačných schopností EÚ“.

Medzi ďalšie navýšenia, ktoré vyzdvihol, patrila podpora pre zdravotnícky klaster Horizontu Európa „s cieľom proaktívne riešiť výzvy, ako sú tie, ktoré predstavuje COVID-19, a zabezpečiť, aby sme boli lepšie pripravení na zdravotnú krízu“. Medzitým by klíma, energia a mobilita dostali viac peňazí na „vytvorenie efektívneho a čistého prostredia, ktoré chráni blaho našich občanov“.

Ťažko presvedčiť

Pozícia EP je v súlade s požiadavkami výskumnej komunity, ale bude ťažké získať súhlas v nadchádzajúcich rokovaniach o rozpočte s členskými štátmi.

Rozpočtový valčík Horizontu je súčasťou každoročných rokovaní o rozpočte EÚ, v ktorých Parlament požaduje viac peňazí na výskum a členské štáty navrhujú škrty. V júli 2023 členské štáty odstúpili od vyššieho ročného rozpočtu pre Horizont a namiesto toho navrhli znížiť 166-miliónov EUR z 12,8-miliardy EUR, ktoré navrhla Komisia.

Ministri EÚ chcú ušetriť peniaze, ale keďže program Horizont nedokáže financovať až 71 % výskumných návrhov, ktoré prejdú kontrolou recenzentov, Parlament to nemá. „Program je prekročený, čo vedie Európsky parlament k tomu, aby sa každý rok zasadzoval za jeho zvyšovanie,“uviedol Mureşan pre Science|Business s prikývnutím, že ide o ročný spor o rozpočet.

Spoločnosť Science Europe, ktorá zastupuje organizácie financujúce a vykonávajúce výskum, vo vyhlásení z minulého týždňa podporila návrh parlamentu na doplatky a odsúdila škrty stanovené členskými štátmi.

„Navrhované zníženie rozpočtu Horizontu Európa o 116-miliónov EUR, ako ho nedávno navrhla Rada, je v rozpore so súčasným politickým diskurzom o potrebe Európy orientovanej na budúcnosť,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Ak by sa však malo počítať s históriou, konečný údaj sa pravdepodobne bude približovať pôvodnému návrhu Komisie. Minulý rok chcela Komisia stanoviť rozpočet na 12,3-miliardy EUR. Členské štáty chceli túto sumu znížiť o 663-miliónov EUR, zatiaľ čo Parlament požadoval navýšenie o 311-miliónov EUR. Konečným výsledkom bolo navýšenie rozpočtu o skromných 10-miliónov EUR.

Budúci týždeň pred začiatkom 21-dňového obdobia na rokovania s členskými štátmi sa uskutoční ešte jedno hlasovanie v pléne parlamentu. Dúfame, že dohoda bude uzavretá do 13. novembra 2023, aby bola prijatá včas pre budúci rok cyklu financovania.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 11. 10. 2023, autor: rpa