HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európsky otvorený vedecký cloud (EOSC)

Aktualita

Ministri EÚ zodpovední za výskum a inovácie sa stretli 29. mája 2018 v Bruseli na zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť.
Prijali závery o Európskom otvorenom vedeckom cloude (EOSC), otvorenom a dôveryhodnom prostredí na riadenie výskumných údajov, ktoré umožňujú európskym výskumníkom čo najlepšie využiť otvorenú vedu (Open Science).

Viac informácií k téme