HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európsky deň priemyslu

Aktualita

Radi by sme Vás upozornili na Európsky deň priemyslu, ktorý sa uskutoční 28. februára 2017 v Bruseli. Približne 400 účastníkov, kľúčových priemyselných hráčov, tvorcovia celosvetovchý trendov a politici na vysokej úrovni budú diskutovať o budúcnosti európskeho priemyslu.

Nakoľko sa mení povaha priemyslu vďaka rýchlym technologickým zmenám, vývoj priemyslu je charakterizovaný digitalizáciou, čistými technológiami a väčším dôrazom na služby. EK podporuje jeho priemysel, pretože je veľkým prínosom pre zamestnanosť a rast v Európe. S týmto vedomím EK organizuje Európsky deň priemyslu a rada by vyhodnotila existujúce činnosti a podnietiť diskusiu o spoločnej vízii pre dlhodobú budúcnosť európskeho priemyslu.

 Cieľom podujatia identifikovať medzery v pokroku smerom k inteligentnému, čistému a inovatívnemu priemyslu, ktorý by vytvoril pracovné miesta a vysokú životnú úroveň pre našich občanov.

Pozrite si praconý návrh programu.

V prípade otázok sa obráťte na EU-Industry-Day@ec.europa.eu