HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európske partnerstvá Clean Sky a Clean Hydrogen podporujú vývoj lietadiel na vodíkový pohon

Aktualita

Európski odborníci pre výskum v oblasti letectva a vodíka sa stretli 6. mája 2021, aby sa na špecializovanom workshope organizovanom Spoločnými podnikmi Clean SkyFuel Cell and Hydrogen podelili o svoje názory na budúcu spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií.

Účastníci diskutovali o príprave Európskeho plánu leteckej dopravy na vodíkový pohon, ako aj o nadchádzajúcich Pracovných programoch budúcich európskych výskumno-inovačných partnerstiev Clean AviatonClean Hydrogen vrátane potenciálnych synergií a doplnkových tematických oblastí pre prvé výzvy na predkladanie projektových návrhov.

Lietadlá na vodíkový pohon sa považujú za sľubnú možnosť, ako pomôcť Európe dosiahnuť ciele Európskej zelenej dohody (Green Deal) na ceste ku klimatickej neutralite do roku 2050. Tieto inovatívne lietadlá fungujú na vodíkových palivových článkoch, ktoré prostredníctvom chemickej reakcie miešajú vodík a kyslík zo vzduchu a týmto spôsobom vyrábajú elektrinu, ktorá poháňa batériu a motor. Jediným odpadovým produktom, ktorý pri procese vzniká, je voda, čo je oproti štandardnej leteckej doprave, ktorá je obrovským zdrojom emisií skleníkových plynov, veľkou výhodou. Aj prevádzkové náklady budú v porovnaní s bežnými lietadlami nižšie, keďže vodíkové lietadlá ušetria na palive aj na údržbe.

V prípade vytvorenia vhodných štruktúr a primeraného financovania budú partnerstvá v oblasti čistého letectva a čistého vodíka hrať kľúčovú úlohu pri vývoji pilotných demonštračných lietadiel na vodíkový pohon (hydrogen-powered aircraft demonstrators) do roku 2030, s výhľadom uviesť ich do prevádzky do roku 2035.

Diskusie na workshope prebiehali na štyroch zasadnutiach zameraných na tieto témy :

  • požiadavky na lietadlá na vodíkový pohon,
  • palivo na palube a na skladovanie,
  • architektúra pohonu založená na H2 Fuel-Cells,
  • architektúra pohonu založená na H2 spaľovacích turbínach.

Celý prehľad najdôležitejších výstupov z podujatia.

Zdroj: FCH JU, Zverejnené 6.7.2021, mit