HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európska vesmírna stratégia – video

Aktualita

Pozrite si nové video Európskej komisie o Európskej vesmírnej stratégii a vesmírnych aktivitách.

Záležitosti vesmíru sa týkajú každého z nás. Každodenný život závisí od technológií, služieb a dát, ktoré nám vesmír pomáha dodávať. Európsky vesmírny priemysel je silný a konkurencieschopný, a to vytvára pracovné miesta. Copernicus už je jedným z popredných svetových poskytovateľov údajov z pozorovania Zeme. Galileo, náš vlastný globálny satelitný navigačný systém, čoskoro poskytne presnejšie a spoľahlivejšie určovanie polohy a času. A chceme pomôcť všetkým start-upom, ktoré vidia vo vesmíre ďalší priestor pre rozvoj a chceme pre nich jednoduchší prístup a využitie priestoru dát. Dnes chceme zabezpečiť, aby európski občania získať čo najlepšiu hodnotu za každé vynaložené euro