HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európska rada pre inovácie hľadá programových manažérov – uzávierka predĺžená

Aktualita

Európska rada pre inovácie (EIC) a Európska agentúra pre malé a stredné podniky (EISMEA) spustili výzvu na obsadenie šiestich pozícií programových manažérov pre EIC.

Európska rada pre inovácie je iniciatívou v rámci programu Horizont Európa podporujúcou prelomové inovácie počas celého ich životného cyklu od základného výskumu, cez proof of concept, transfer technológií až po financovanie škálovania inovatívnych start-upov a malých a stredných firiem. Na roky 2021-2027 má vyčlenený rozpočet vo výške viac ako 10 mld. EUR. Legislatíva zakladajúca program Horizont Európa stanovuje, že EIC bude aplikovať proaktívny prístup k riadeniu svojich vysoko rizikových projektov prostredníctvom programových manažérov.

Na stratégiu a implementáciu EIC dohliada Rada EIC, ktorá je zložená z významných osobností sveta inovácií (výskumníci, podnikatelia, investori, predstavitelia veľkých firiem a iní zástupcovia európskeho deep-tech inovačného ekosystému). EIC je viac než len schéma poskytujúca financovanie. Využíva proaktívny prístup k riadeniu svojich projektov ako aj celého programu s cieľom pretaviť hraničné technologické vízie do reálnych biznisových príležitostí. Programoví manažéri EIC zabezpečia vysokú kvalitu identifikácie, rozvoja, implementácie a propagácie vízií EIC a budú podporovať inovácie s vysokým trhovým potenciálom, ktoré vzídu z projektov financovaných z EIC fondu.

EIC má v súčasnosti štyroch programových manažérov, ktorí aktívne riadia porfóliá vysoko rizikových ale vysoko prínosných projektov z oblasti biotechnológií a zdravia, medicínskych technológií a zariadení, materiálov pre energie a energetické systémy a životné prostredie. Výzva na ďalších programových manažérov má za cieľ rozšíriť tieto technologické oblasti o ďalšie nové smery. Pozícia programového manažéra EIC je prestížnou kariérnou možnosťou s vysokou mierou viditeľnosti v celom akademickom, investičnom ako aj podnikateľskom svete. Programoví manažéri EIC majú možnosť viesť iniciatívy v nových a vznikajúcich deep technológiách, v ktorých budú zapojené najlepšie tímy výskumníkov a podnikateľov z celej Európy a dosiahnuť tak dopad, ktorý je nad možnosti jednotlivých projektov.

Viac informácií je k dispozícii v texte výzvy. Prihlášky sa podávajú na tomto odkaze. Termín podávania prihlášok bol predĺžený až do 30. septembra 2021.

Viac informácií o EIC a jej schémach je k dispozícii v sekcii Európska rada pre inovácie.

Zdroj: EK, aktualizované: 13.9.2021, autor: lda