Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska komisia zverejnila 5. monitorovaciu správu o integrácii SSH

ERA Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Oznamujeme Vám zverejnenie 5. monitorovacej správy o integrácii SSH do projektov financovaných v roku 2018 v rámci programu Horizont 2020.

5.monitorovacia práva na stiahnutie v anglickom jazyku.

Integrácia sociálnych a humanitných vied (SSH) do programu Horizont 2020 je dôležitou súčasťou programu. Toto piate vydanie správy ukazuje, že od začiatku programu sa v mnohých oblastiach dosiahol značný kvantitatívny pokrok. Ukazuje však tiež, že je potrebné vyvinúť väčšie úsilie na zlepšenie kvality integrácie SSH.

4.monitorovacia správa – Integration of social sciences and humanities in Horizon 2020 – na stiahnutie

Zdroj: EK, kas