HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európska komisia zverejnila 5. monitorovaciu správu o integrácii SSH

Aktualita

Oznamujeme Vám zverejnenie 5. monitorovacej správy o integrácii SSH do projektov financovaných v roku 2018 v rámci programu Horizont 2020.

5.monitorovacia práva na stiahnutie v anglickom jazyku.

Integrácia sociálnych a humanitných vied (SSH) do programu Horizont 2020 je dôležitou súčasťou programu. Toto piate vydanie správy ukazuje, že od začiatku programu sa v mnohých oblastiach dosiahol značný kvantitatívny pokrok. Ukazuje však tiež, že je potrebné vyvinúť väčšie úsilie na zlepšenie kvality integrácie SSH.

4.monitorovacia správa – Integration of social sciences and humanities in Horizon 2020 – na stiahnutie

Zdroj: EK, kas