HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európska komisia žiada verejnosť o názor na boj proti korupcii

Aktualita

Európska Komisia vyhlásila dňa 20. januára 2023 dve verejné iniciatívy na predkladanie podkladov - Komunikácia v boji proti korupcii v EÚ a Boj proti korupcii v EÚ. Predpokladá sa predkladanie návrhov, v ktorých Komisia vyzýva verejnosť o názory na iniciatívy v boji proti korupcii. S cieľom zabezpečiť transparentnosť a získať širokú škálu vstupov môžu predkladatelia odpovedať na výzvu v 23 jazykoch EÚ. Výzvy sú otvorené počas nasledujúcich týždňov až do 17. februára 2023.
Je v spoločnom záujme zabezpečiť, aby všetky krajiny EÚ mali účinné protikorupčné politiky a EÚ podporuje členské štáty pri ich vykonávaní.
V týchto dvoch iniciatívach odborná verejnosť možné zasielať pripomienky, ktoré sa zohľadnia pri ďalšom vývoji smerníc. Doručené pripomienky sa uverejnia, a preto musia byť v súlade s pravidlami na zasielanie pripomienok o spätnej väzbe.
Iniciatívami sa zaktualizuje legislatívny rámec EÚ, a to aj zosúladením s medzinárodnými normami, ktoré sú už pre EÚ záväzné, najmä s Dohovorom OSN proti korupcii.

Zdroj: EK , 30.1.2023, mak