HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európska komisia vytvára novú výkonnú agentúru pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie

Aktualita

Od 1. apríla 2021 vznikne oficiálne nová Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA – the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency). Nová agentúra bude mať kľúčovú úlohu pri podpore Európskej zelenej dohody so zameraním na vytváranie synergií na podporu udržateľnej a dekarbonizovanej Európy.

CINEA bude pokračovať v riadení existujúcich projektov a postupne začne s implementáciou nových programov na roky 2021 – 2027 zameraných na prijatie opatrení potrebných na dosiahnutie klimatickej neutrality v Európe do roku 2050.

CINEA nahradí doterajšiu výkonnú agentúru INEA (Innovation and Networks Executive Agency) a prevezme na seba agendu Energy Unit z EASME. Agentúra bude mať vo svojej kompetencii implementáciu nasledujúcich programov a nástrojov:

  • Horizont EurópaKlaster 5: Klíma, Energetika a Mobilita
  • CEF Transport and Energy
  • Innovation Fund
  • Program LIFE
  • European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund
  • Renewable Energy Financing Mechanism
  • Just Transition Mechanism (pilier Public Sector Loan Facility)

Okrem toho CINEA organizuje jedno z najvýznamnejších podujatí EK v oblasti energetiky: Európsky týždeň udržateľnej energie – European Sustainable Energy Week.

Pozrite si krátke video, ktoré predstavuje novú výkonnú agentúru CINEA.

@CINEA_EU @CleanEnergy_EU 

mit