HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európska komisia vyplatila v rámci programu SURE 8,5-miliardy EUR piatim členským štátom EÚ

Aktualita

SURE

Európska komisia 1. decembra 2020 oznámila, že cez Európsky nástroj dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) zaslala 8,5-miliardy EUR piatim členským štátom EÚ. V rámci tretej splátky finančnú podporu získalo Belgicko, Maďarsko, Portugalsko, Rumunsko a Slovensko.

Podľa správy Európskej komisie z uvedenej sumy Belgicko získa 2-miliardy EUR, Maďarsko dostane 200-miliónov EUR, Portugalsko 3-miliardy EUR, Rumunsko 3-miliardy EUR a Slovensko 300-miliónov EUR.

Komisia spresnila, že táto pomoc je určená aj v prospech samostatne zárobkovo činných osôb.

Táto podpora vo forme pôžičiek poskytovaných za výhodných podmienok pomôže týmto členským štátom pri riešení náhlych zvýšení verejných výdavkov na zachovanie zamestnanosti. Konkrétne pomôžu pokryť náklady priamo spojené s financovaním národných programov krátkej práce a iných podobných opatrení, ktoré zaviedli ako reakciu na pandémiu koronavírusu.

15 členských štátov získalo v rámci nástroja EÚ SURE od konca októbra do konca novembra 2020 zhruba 40-miliárd EUR. Po dokončení všetkých platieb z programu SURE Belgicko dostane 7,8-miliardy EUR, Maďarsko 504-miliónov EUR, Portugalsko 5,9-miliardy EUR, Rumunsko 4,1-miliardy EUR a Slovensko 631-miliónov EUR.

Prehľad doteraz vyplatených súm a rôznych splatností dlhopisov je k dispozícii online tu.

Dnešné vyplácanie nasleduje po tretej emisii sociálnych dlhopisov v rámci nástroja EU SURE, ktorá bola prekročená viac ako 13-krát. To sa premietlo do priaznivých cenových podmienok, čo znamená, že členské štáty dostanú viac úverov, ako budú musieť splácať.

Nástroj SURE môže poskytnúť finančnú podporu všetkým členským štátom až do výšky 100-miliárd EUR. Komisia doteraz navrhla sprístupniť finančnú podporu vo výške 90,3-miliardy EUR pre 18 členských štátov. Ďalšie platby sa uskutočnia v priebehu nasledujúcich mesiacov po vydaní príslušných dlhopisov.

Predsedníčka Európske komisie Ursula von der Leyen povedala: „Našou prioritou je záchrana životov ľudí a tiež ich obživy. EÚ mobilizuje pôžičky vo výške 100-miliárd EUR pre krajiny EÚ na financovanie programov krátkej pracovnej doby. To poskytne podporu našim spoločnostiam a pomôže udržať ľudí zamestnaných. V súčasnosti dostáva financovanie prostredníctvom siete SURE ďalších päť členských štátov a 15 z nich malo výhody doteraz. Čoskoro z toho budú mať prospech ďalšie krajiny.“

Európsky komisár Johannes Hahn, zodpovedný za rozpočet a správu, uviedol: „Tretím úspešným vydaním programu SURE v tomto roku sme poskytli 15 členským štátom približne 40-miliárd EUR na ich podporu pri zmierňovaní sociálnych dopadov súčasnej pandémie COVID. Táto podpora pomôže podnikom zamestnať svojich zamestnancov. Program SURE je dôkazom záväzku EÚ poskytnúť členským štátom rýchlo potrebné finančné prostriedky na prekonanie tejto krízy. Označenie ako sociálne dlhopisy je zárukou pre investorov, že peniaze budú investované do sociálnych a udržateľných projektov, čím sa zmiešajú finančné transakcie s našimi politickými prioritami.“

Paolo Gentiloni, komisár pre hospodárstvo, uviedol: „Po treťom mimoriadne úspešnom vydaní sociálnych dlhopisov SURE minulý týždeň dnes distribuujeme ďalších 8,5-miliardy EUR na pomoc pracovníkom a spoločnostiam v piatich členských štátoch. Sociálny dopad krízy COVID by bol oveľa horší bez silných bezpečnostných sietí európskych krajín, najmä systémov krátkej práce. Som hrdý na to, že Európska komisia prostredníctvom programu SURE aktívne podporuje tieto systémy a podobné opatrenia pre samostatne zárobkovo činné osoby – pomáha miliónom našich občanov orientovať sa v týchto ťažkých časoch.“

Viac informácií

SURE

Zdroj: EK, zverejnené: 3.12.2020, autor: rpa