HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EURÓPSKA KOMISIA VYBRALA PERSONÁLNE ZLOŽENIE VÝBOROV

Aktualita

Európska komisia zverejnila mená 70 odborníkov, ktorí budú zodpovední za prípravu piatich veľkých misií programu Horizont Európa. Misie v oblasti výskumu a inovácií sa zameriavajú na riešenie vybraných celospoločenských výziev, ktorým čelí nie len EÚ, ale celý svet. Mise budú zamerané na 5 oblastí:

Ide o výzvy:

✅ rakovina;

✅ klimatické zmeny;

✅ zdravé oceány a vnútrozemské vody;

✅ klimaticky neutrálne mestá;

✅ zdravá pôda a potraviny.

Jednotlivé výbory pre každú z misií budú navrhovať ciele, priority a opatrenia v rámci misie a tiež časový rámec na vypracovanie konkrétnych tém v rámci misií na dosiahnutie vopred stanovených cieľov.

Kompletný zoznam mien, vrátane vedúcich misií, nájdete na stránke Európskej komisie.

Zoznam členov výborov.

Pri tejto príležitosti gratulujeme Slovákovi Jaroslavovi Myšiakovi z CMCC Foundation – Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, ktorý bude členom Mission Board v oblasti prispôsobenia sa zmenám klímy vrátane spoločenskej transformácie.

Zdroj: EK, zverejnene 8.8.2019, kas/mit