HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európska komisia uzavrela prieskumné rozhovory o zabezpečení novej potenciálnej vakcíny

Aktualita

No alternative text description for this image

Európska komisia uzavrela 12. januára 2021 prieskumné rozhovory s farmaceutickou spoločnosťou Valneva s cieľom kúpiť jej potenciálnu vakcínu proti COVID-19. Plánovaná zmluva by umožnila krajinám EÚ pôvodne nakúpiť celkovo až 30-miliónov dávok s možnosťou nákupu ďalších 30-miliónov.

Ukončenie prieskumných rozhovorov so spoločnosťou Valneva prichádza okrem už zabezpečeného širokého portfólia vakcín, ktoré sa majú vyrábať v Európe, vrátane zmlúv, ktoré už boli podpísané so spoločnosťami AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac a Moderna a prieskumné rokovania ukončené so spoločnosťou Novavax. Toto diverzifikované portfólio vakcín zabezpečí, že Európa bude na očkovanie dobre pripravená, akonáhle sa preukáže, že vakcíny sú bezpečné a účinné, ako je to už v prípade spoločností BioNTech / Pfizer a Moderna, ktoré boli nedávno povolené v EÚ. Členské štáty môžu darovať vakcíny krajinám s nižšími a strednými príjmami alebo ich presmerovať do ďalších európskych krajín.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen vyhlásila: „Vďaka pokračujúcej pandémii COVID-19 v Európe a na celom svete je čoraz dôležitejšie, aby všetky členské štáty mali prístup k čo najširšiemu portfóliu vakcín, ktoré pomáhajú chrániť ľudí v Európa aj mimo nej. Dnešný krok k dosiahnutiu dohody so spoločnosťou Valneva ďalej dopĺňa portfólio očkovacích látok EÚ a ukazuje záväzok Komisie nájsť trvalé riešenie pandémie.“

Stella Kyriakides, komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín, uviedla: „Touto ôsmou vakcínou rozširujeme našu už širokú a diverzifikovanú škálu vakcín v našom portfóliu. Týmto spôsobom môžeme maximalizovať naše šance na zabezpečenie toho, aby všetci občania mohli mať prístup k bezpečnému a účinnému očkovaniu do konca roku 2021. Všetky členské štáty teraz začali svoje očkovacie kampane a začnú v priebehu roka 2021 dostávať čoraz väčší počet dávok, aby pokryli všetky svoje potreby.“

Valneva je európska biotechnologická spoločnosť vyvíjajúca inaktivovanú vírusovú vakcínu. Jedná sa o tradičnú vakcínovú technológiu používanú 60 – 70 rokov so zavedenými metódami a vysokou úrovňou bezpečnosti. Väčšina vakcín proti chrípke a veľa detských vakcín používa túto technológiu. Toto je v súčasnosti jediný kandidát na inaktivovanú vakcínu v klinických skúškach proti COVID-19 v Európe.

Európska komisia s podporou členských štátov EÚ prijala rozhodnutie o podpore tejto vakcíny na základe dôkladného vedeckého posúdenia, použitej technológie, skúseností spoločnosti s vývojom vakcín a jej výrobnej kapacity na zásobovanie všetkých členských štátov EÚ.

Viac informácií

Zdroj: EK, zverejnené: 12.1.2021, autor: rpa