HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európska komisia spustila prvú cenu Horizon Impact Award

Aktualita

Cena programu Horizont Impact Award je určená za projekty financované z EÚ, ktorých výsledky priniesli spoločenský vplyv v celej Európe aj mimo nej. Cena uznáva a odmeňuje najvplyvnejšie a najvýznamnejšie projekty v rámci programu Horizont 2020, programu EÚ v oblasti výskumu a inovácií a jeho predchodcu, 7. rámcového programu (7. RP, 2007 – 2013).

Súťaž je teda teraz otvorená pre projekty RP7 a Horizont 2020, ktoré boli ukončené a ktoré uz môžu poukázať na vplyve, ktorý vytvorili. Každý z piatich výhercov dostane 10.000 EUR.

Cieľom ceny je ilustrovať širšie sociálno-ekonomické prínosy investícií EÚ do výskumu a inovácií a povzbudiť príjemcov projektov, aby co najlepšie riadili a využívali výsledky výskumu.

Päť víťazov bude vyhlásených Dni R&I v Bruseli v septembri 2019 s viac ako 4 000 účastníkmi na vysokej úrovni.

Súťaž je otvorená na podávanie prihlášok.

Ak chcete získať viac informácií o kritériách oprávnenosti a udeľovaní grantov, navštivte web stránku.

Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na ich adresu:
EC-Horizon-Impact-Award@ec.europa.eu