HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európska komisia schválila presmerovanie finančných prostriedkov z politiky súdržnosti na zmiernenie dopadu pandémie v Dánsku a blízko maďarsko-slovenských hraníc

Aktualita

logocolorskhuskrgb.png

Európska komisia schválila úpravy programu „Inovácie a trvalo udržateľný rast v podnikoch“ v Dánsku a programu Interreg Maďarsko-Slovensko. Vďaka týmto úpravám sa týmto dvom programom pridelia ďalšie zdroje na riešenie následkov koronavírusovej krízy.

Európska komisárka pre súdržnosť a reformy, Elisa Ferreira, uviedla: „Rýchlou činnosťou v rámci politiky súdržnosti z Dunaja do Severného mora je mobilizácia zdrojov a ľudí na boj proti pandémii. Nemôžme zbytočne strácať čas a teším sa na ďalšie programy pozmenené podľa aktuálnych potrieb v nasledujúcich týždňoch.“ Úpravou programu Interreg Slovensko-Maďarsko sa dočasne zvýši miera spolufinancovania EÚ na 100 % oprávnených výdavkov, čím sa príjemcom pomôže prekonať nedostatok likvidity pri realizácii ich projektov. V Dánsku sa úpravou programu „Inovácie a udržateľný rast podnikania“ rozšíri financovanie na spoločnosti postihnuté pandémiou koronavírusu, aby sa reštrukturalizovali a konsolidovali. Úpravou sa tiež zlepší spolupráca medzi veľkými spoločnosťami a malými a strednými podnikmi v oblasti ekologického prechodu, čím sa pomôže pri prekonávaní ťažkostí spôsobených pandémiou pri udržiavaní ekologického prechodu a pri implementácii ekologických obchodných modelov.

Balíky iniciatív v oblasti investícií do reakcie na koronavírus (Coronavirus Response Investment Initiative packages), ktoré navrhla EK v marci a apríli 2020, umožnili zmenu týchto dvoch programov. Doteraz upravilo svoje programy politiky súdržnosti 18 členských štátov tak, aby presmerovali finančné prostriedky na boj proti dôsledkom pandémie koronavírusu.

Zdroj: EK, zverejnené: 3.8.2020, autor: rpa