HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európska komisia schválila zmluvu so spoločnosťou CureVac na zabezpečenie prístupu k potenciálnej vakcíne

Aktualita

No alternative text description for this image

Európska komisia schválila 17. novembra 2020 piatu zmluvu s európskou farmaceutickou spoločnosťou CureVac, ktorá počíta s počiatočným nákupom 225-miliónov dávok v mene všetkých členských štátov EÚ a s možnosťou požiadať o ďalších 180-miliónov dávok, ktoré sa majú dodať jednorazovo. Vakcína sa ukázala ako bezpečná a účinná proti COVID-19.

Zmluva so spoločnosťou CureVac rozširuje už aj tak široké portfólio vakcín, ktoré sa majú vyrábať v Európe, vrátane zmlúv podpísaných so spoločnosťami AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV a BioNtech-Pfizer a úspešných prieskumných rozhovorov so spoločnosťou Moderna. Toto diverzifikované portfólio vakcín zabezpečí, že Európa bude na očkovanie dobre pripravená, keď sa preukáže, že vakcíny sú bezpečné a účinné. Členské štáty sa tiež môžu rozhodnúť darovať vakcínu krajinám s nižšími a strednými príjmami alebo ju presmerovať do ďalších európskych krajín.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen povedala: „Niekoľko dní po našej zmluve so spoločnosťami BioNTech a Pfizer s potešením oznamujem novú dohodu s nádejnou európskou spoločnosťou. Komisia do dnešného dňa zabezpečila najmenej 1,2-miliardy dávok a plní svoj záväzok zabezpečiť spravodlivý prístup k bezpečným, účinným a cenovo dostupným vakcínam nielen pre občanov EÚ, ale aj pre najchudobnejšie a najzraniteľnejšie skupiny ľudí na svete. Väčšina z týchto kandidátov na vakcíny je v pokročilej fáze klinických štúdií, dúfajme, že autorizácia potvrdí tieto pozitívne výsledky, potom budú rýchlo nasadení a pomôžu nám prekonať pandémiu.“

Stella Kyriakides, komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín, uviedla: „S rastúcim počtom pacientov s COVID v celej EÚ je bezpečná a efektívna vakcína dôležitejšou než kedykoľvek predtým, aby bola za nami pandémia. Touto piatou dohodou o kúpe vakcíny vopred rozširujeme možnosti, aby sa občania EÚ a naše ekonomiky mohli čoskoro bezpečne vrátiť k normálu. Je to ďalší míľnik v našej stratégii vakcín EÚ a dôkazy o výhodách spolupráce v skutočnej Európskej únii zdravia.“

CureVac, európska spoločnosť so sídlom v Nemecku, podpísala 6. júla 2020 s Európskou investičnou bankou zmluvu o pôžičke vo výške 75-miliónov EUR na vývoj a veľkovýrobu vakcín vrátane kandidáta na vakcínu CureVac proti COVID-19. CureVac je priekopníkom vo vývoji úplne novej triedy vakcín založených na messenger RNA (mRNA), transportovaných do buniek lipidovými nanočasticami. Platforma vakcín bola vyvinutá za posledné desaťročie. Základným princípom je použitie tejto molekuly ako dátového nosiča informácií, pomocou ktorého si telo samo dokáže vyrobiť svoje vlastné účinné látky na boj proti rôznym chorobám.

Komisia prijala rozhodnutie o podpore tejto očkovacej látky na základe dôkladného vedeckého posúdenia, použitej technológie, skúseností spoločnosti s vývojom očkovacej látky a jej výrobnej kapacity na zásobovanie celej EÚ.

Európska komisia predstavila 17. júna 2020 Európsku stratégiu na urýchlenie vývoja, výroby a nasadenia účinných a bezpečných vakcín proti COVID-19. Výmenou za právo kúpiť určitý počet dávok očkovacej látky v danom časovom rámci financuje Komisia časť predbežných nákladov, ktoré znášajú výrobcovia očkovacích látok, vo forme predbežných nákupných dohôd. Poskytnuté financovanie sa považuje za zloženie zálohy za vakcíny, ktoré si členské štáty skutočne zakúpia.

Pretože vysoké náklady a vysoká miera zlyhaní robia z investovania do vakcíny COVID-19 vysoko rizikové rozhodnutie pre vývojárov vakcín, tieto dohody preto umožnia uskutočniť investície, ktoré by sa inak nemuseli uskutočniť. Len čo sa preukáže, že vakcíny sú bezpečné a účinné a Európska agentúra pre lieky udelila povolenie na uvedenie na trh, je potrebné ich rýchlo distribuovať a nasadiť po celej Európe.

Komisia 15. októbra 2020 stanovila kľúčové kroky, ktoré musia členské štáty prijať, aby boli plne pripravené, čo zahŕňa rozvoj národných stratégií očkovania. Komisia zavádza spoločný rámec pre podávanie správ a platformu na monitorovanie účinnosti národných stratégií očkovania. Európska komisia sa tiež zaviazala zabezpečiť, aby sa k vakcíne dostali všetci, ktorí ju potrebujú, kdekoľvek na svete, nielen doma. Nikto nebude v bezpečí, kým nebudú v bezpečí všetci. To je dôvod, prečo od 4. mája 2020 získala EK takmer 16-miliárd EUR v rámci globálnej reakcie na koronavírus, globálnej akcie zameranej na univerzálny prístup k testom, liečbe a vakcínam proti koronavírusu a na globálne zotavenie, a potvrdila svoj záujem zúčastniť sa nástroja COVAX za spravodlivý prístup k dostupným vakcínam COVID-19 všade. V rámci úsilia tímu Európa Komisia oznámila, že prispieva zárukami vo výške 400-miliónov EUR na podporu COVAX a jeho cieľov v kontexte globálnej reakcie na koronavírus. Európska únia 12. novembra 2020 oznámila príspevok ďalších 100-miliónov EUR na financovanie grantu na podporu nástroja COVAX.

Zdroj: EK, zverejnené: 19.11.2020, autor: rpa