HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európska komisia schválila národný plán obnovy a odolnosti Česka

Aktualita

Európska komisia (EK) 19. júla 2021 schválila národný plán obnovy a odolnosti Česka v hodnote 7-miliárd EUR.

Komisia oznámila, že pozitívne zhodnotila český plán obnovy a odolnosti, čo je dôležitý krok k tomu, aby Česko mohla získať granty vo výške 7-miliárd EUR cez Mechanizmus pre obnovu a odolnosť (RRF), ktorý je „hnacím motorom“ multimiliardového ozdravného plánu po koronakríze EÚ budúcej generácie (NGEU).

Exekutíva EÚ zdôraznila, že financovanie vyčlenené cez RRF podporí implementáciu zásadných investičných a reformných opatrení uvedených v pláne obnovy a odolnosti Česka a bude zohrávať kľúčovú úlohu pri prekonávaní dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19.

Komisia posúdila plán Česka na základe kritérií stanovených v nariadení o RRF. Analýzy EK sa zamerali najmä to, či investície a reformy stanovené v českom národnom pláne podporujú prechod na zelenú a digitálnu ekonomiku, či prispejú k efektívnemu riešeniu výziev identifikovaných v európskom semestri a či posilnia potenciál hospodárskeho rastu, vytváranie pracovných miest a ekonomickú a sociálnu odolnosť.

Viac informácií:

Národní plán obnovy

Press release: European Commission endorses Czechia’s €7 billion recovery and resilience plan

Recovery and Resilience Facility: Questions and Answers

Factsheet on Czechia’s recovery and resilience plan

Zdroj: EK; TASR, https://www.planobnovycr.cz, zverejnené: 20. 7. 2021, autor: rpa