Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska komisia schválila Dánsku podporu pre projekt pobrežnej veternej farmy

ERA Aktualita

Denmark launches Thor offshore wind tender - reNews - Renewable Energy News

Európska komisia schválila podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci Dánsku podporu pre projekt pobrežnej veternej farmy Thor, ktorá sa bude nachádzať v dánskej časti Severného mora. Opatrenie pomôže Dánsku zvýšiť podiel elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a znížiť emisie CO₂ v súlade s Európskou zelenou dohodou bez toho, aby došlo k neprimeranému narušeniu hospodárskej súťaže na jednotnom trhu.

Výkonná viceprezidentka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže uviedla: „Toto dánske opatrenie je veľmi dobrým príkladom toho, ako môžu členské štáty v súlade so štátnou pomocou EÚ poskytnúť stimuly pre spoločnosti, aby sa zúčastňovali a investovali do projektov zelenej energie. Projekt veternej farmy Thor na pobreží prispeje k dosiahnutiu ambicióznych cieľov EÚ v oblasti energetiky a klímy stanovených v zelenej dohode bez toho, aby zbytočne narušil hospodársku súťaž na jednotnom trhu.“

Dánsko oznámilo Komisii opatrenie pomoci s celkovým maximálnym rozpočtom 6,5-miliárd DKK (približne 870-miliónov EUR) na podporu návrhu, výstavby a prevádzky nového projektu „offshore“ veternej farmy Thor v Severnom mori. Projekt, ktorý bude mať kapacitu na výrobu veternej energie na mori od minimálne 800 Megawattov (MW) do maximálne 1 000 MW, bude obsahovať samotnú veternú farmu, pobrežnú rozvodňu a sieťové pripojenie od pobrežnej rozvodne k miestu pripojenia v prvej pobrežnej rozvodni.

Pomoc sa poskytne prostredníctvom výberového konania a bude mať formu obojsmernej prémie za rozdiel v trvaní 20 rokov. Poplatok sa bude platiť nad trhovú cenu za vyrobenú elektrinu.

Komisia posúdila opatrenie podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci, najmä podľa usmernení z roku 2014 o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia a energetiku.

Komisia zistila, že pomoc je nevyhnutná a má motivačný účinok, pretože projekt veternej energie na mori Thor by sa pri absencii verejnej podpory neuskutočnil. Okrem toho je pomoc primeraná a obmedzená na nevyhnutné minimum, pretože jej výška sa stanoví prostredníctvom konkurenčnej aukcie. Nakoniec Komisia zistila, že pozitívne účinky opatrenia, najmä pozitívne účinky na životné prostredie, prevažujú nad možnými negatívnymi účinkami, najmä z hľadiska narušenia hospodárskej súťaže, pretože výber príjemcu a poskytnutie pomoci sa uskutočnia prostredníctvom konkurenčného ponukového procesu.

Na základe toho Komisia dospela k záveru, že opatrenie je v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci, pretože podporí rozvoj výroby energie z obnoviteľných zdrojov pomocou veterných technológií na mori v Dánsku a zníži emisie skleníkových plynov v súlade s Európskou zelenou dohodou a bez nadmerného narušenia hospodárskej súťaže.

Viac informácií

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image21071(1).jpg

Zdroj: EK; https://www.4coffshore.com, zverejnené: 2.3.2021, autor: rpa