HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európska komisia prijala svoj pracovný program na rok 2021

Aktualita

Dňa 19. októbra 2020 prijala Európska komisia svoj pracovný program na rok 2021, ktorý obsahuje nové legislatívne iniciatívy týkajúce sa všetkých šiestich hlavných ambícií politických usmernení predsedníčky von der Leyen a nadväzuje na jej prejav o stave Únie (State of the Union 2020) zo 16. septembra 2020.

V pracovnom programe na rok 2021 sa Európska komisia zamerala na zelenú a digitálnu transformáciu ako príležitosť na prekonanie krízy spôsobenej pandémiou COVID-19. Pokiaľ ide o oblasť výskumu a inovácií, v pracovnom programe sú stanovené tieto činnosti:

  • Oznámenie o globálnom prístupe k výskumu, inováciám, vzdelávaniu a mládeži;
  • Návrh na zriadenie novej Európskej agentúry pre biomedicínsky výskum a vývoj;
  • Nový priestor EÚ v oblasti údajov o zdraví pre lepšiu zdravotnú starostlivosť, výskum a tvorbu politík;
  • Revízia rámca štátnej pomoci v súvislosti s výskumom, vývojom a inováciami;
  • Návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje Európske kompetenčné stredisko priemyselných, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier.

Celý pracovný program vrátane príloh a informačných listov si môžete stiahnuť tu.

Celú tlačovú správu Európskej komisie nájdete tu.

Ďalšie kroky

Pracovný program Komisie na rok 2021 je výsledkom úzkej spolupráce s Európskym parlamentom, členskými štátmi a konzultačnými orgánmi EÚ. Komisia, Európsky parlament a Rada EÚ teraz začnú rokovania o vytvorení zoznamu spoločných priorít, pri ktorých sa spoluzákonodarcovia zhodnú na ich urýchlenej realizácii.

Viac informácií: