HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európska komisia predbežne zverejnila Pracovný program 2019 v oblasti Zdravie, demografické zmeny a kvalita života (SC1)

Aktualita

Radi by sme Vás informovali, že po pozitívnom hlasovaní, Európska komisia predbežne zverejnila Pracovný program 2019 v oblasti Zdravie, demografické zmeny a kvalita života (SC1).

Zverejnenie oficiálnej verzie sa očakáva koncom júla 2018.