HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európska komisia oznámila obrovský záujem v rámci výzvy H2020 Green Deal Call

Aktualita

Posledná najväčšia tematicky zameraná výzva programu Horizont 2020 Green Deal Call s cieľom podporiť výskumné a inovačné projekty v rámci Európskej zelenej dohody bola uzavretá 27. januára 2021. Výzva je štruktúrovaná do ôsmich tematických oblastí, ktoré odrážajú kľúčové pracovné témy v rámci Európskej zelenej dohody a dvoch horizontálnych oblastí, ktoré sa týkajú posilňovania vedomostí a postavenia občanov. V každej oblasti sa jedna alebo viac tém zameriava na výzvy uvedené v príslušnej oblasti. Témy sa zameriavajú na konkrétne technologické a spoločenské inovácie s vysokým dosahom, ktoré môžu pomerne rýchlo napredovať v udržateľnom trende.

Európska komisia informovala, že celkovo bolo v rámci výzvy predložených 1550 projektových návrhov!

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je obrazok-2.png

Prehľad projektových návrhov predložených v rámci jednotlivých tém (topics):

 • LC-GD-1-1-2020 – Preventing and fighting extreme wildfires with the integration and demonstration of innovative means (IA): 6
 • LC-GD-1-1-2020 – Preventing and fighting extreme wildfires with the integration and demonstration of innovative means (CSA): 49
 • LC-GD-1-2-2020 – Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities (RIA): 13
 • LC-GD-1-3-2020 – Climate-resilient Innovation Packages for EU regions (IA): 4
 • LC-GD-1-3-2020 – Climate-resilient Innovation Packages for EU regions (CSA): 29
 • LC-GD-2-1-2020 – Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their integration into the energy system (IA): 42
 • LC-GD-2-1-2020 – Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their integration into the energy system (RIA): 56
 • LC-GD-2-2-2020 – Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the link between renewables and commercial/industrial applications (IA): 16
 • LC-GD-2-3-2020 – Accelerating the green transition and energy access Partnership with Africa (RIA): 142
 • LC-GD-3-1-2020 – Closing the industrial carbon cycle to combat climate change – Industrial feasibility of catalytic routes for sustainable alternatives to fossil resources (IA): 16
 • LC-GD-3-2-2020 – Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the circular economy (IA): 92
 • LC-GD-4-1-2020 – Building and renovating in an energy and resource efficient way (IA): 115
 • LC-GD-5-1-2020 – Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility (IA): 44
 • LC-GD-6-1-2020 – Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy (IA): 260
 • LC-GD-7-1-2020 – Restoring biodiversity and ecosystem services (IA): 72
 • LC-GD-8-1-2020 – Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals (RIA): 94
 • LC-GD-8-2-2020 – Fostering regulatory science to address combined exposures to industrial chemicals and pharmaceuticals: from science to evidence-based policies (RIA): 21
 • LC-GD-9-1-2020 – European Research Infrastructures capacities and services to address European Green Deal challenges (RIA): 13
 • LC-GD-9-2-2020 – Developing end-user products and services for all stakeholders and citizens supporting climate adaptation and mitigation (RIA): 89
 • LC-GD-9-3-2020 – Transparent &Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of the Ocean (IA): 4
 • LC-GD-10-1-2020 – European capacities for citizens deliberation and participation for the Green Deal (RIA): 52
 • LC-GD-10-2-2020 – Behavioural, social and cultural change for the Green Deal (RIA): 117
 • LC-GD-10-3-2020 – Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement (IA): 204

Výkonné agentúry Európskej komisie teraz zapoja do hodnotenia projektových návrhov externých odborníkov. Výsledky z hodnotiaceho procesu budú žiadateľom oznámené do 5 mesiacov. Grantové dohody budú s úspešnými žiadateľmi podpísané do 8 mesiacov (od termínu 27. januára 2021) a projekty sa môžu začať realizovať na jeseň 2021.

Očakáva sa, že projekty prinesú hmatateľné a viditeľné výsledky relatívne rýchlo a ukážu, ako výskum a inovácie môžu poskytnúť konkrétne riešenia pre hlavné priority Európskeho ekologického dohovoru (The European Green Deal).

Viac informácii:

EASME informuje (788 projektových návrhov predložených v rámci 10 tém s požadovaným rozpočtom 483 M€)

INEA informuje (300 projektových návrhov predložených v rámci 5 tém s požadovaným rozpočtom 286 M€)

Research Executive Agency informuje (433 projektových návrhov predložených v rámci 4 tém s požadovaným rozpočtom vyše 3 miliardy €) M€)

Zdroj: F&T OP, zverejnené 1.2.2021, mit