HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európska komisia naliehavo žiada o podporu pre výskum vírusu Zika

Aktualita

Zika vírus bol vyhlásený 1.  februára 2016 Svetovou zdravotníckou organizáciou  ohrozením verejného zdravia v medzinárodnom kontexte.

Európska komisia vyčleňuje 10 miliónov Euro na urgentný výskum vírusu Zika pre podozrenie v súvislosti s  vzostupom prípadov vážnych vrodených chýb mozgu po celej Latinskej Amerike.  Ak sa potvrdí táto súvislosť, tieto prostriedky by mohli byť použité v boji proti vírusu Zika, napríklad, vytvorením diagnostiky a testovaním potenciálnej liečby alebo vakcín.

Horizon 2020 poskytuje niekoľko možností financovať projekty:

 

Nová webová stránka venovaná vírusu ZIKA: