HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európska inovačná rada naživo na Research & Innovation Days

Aktualita

Tohtoročné European Research & Innovation Days sa uskutočnia výhradne v online forme v dňoch 22.-24. septembra. Už každoročne ide o vlajkové podujatie Európskej komisie zamerané na prepájanie špičkového výskumu a najpálčivejších spoločenských výziev. V rámci podujatia sa uskutoční aj veľtrh „Science is Wonderful!“ ako aj konferencia na úrovni politických špičiek rozdelená do rôznych ambicióznych plenárnych stretnutí pokrývajúcich široké oblasti európskeho výskumu a inovácií a do špecializovaných hubov pokrývajúcich desať kľúčových tém. Svoje zastúpenie v programe podujatia bude mať aj Európska inovačná rada, ktorej bude patriť hub č.8 (European Innovation Council) a v rámci neho sa bude konať množstvo workshopov, ako aj päť podujatí pre širokú verejnosť:

22. september

  • 12.30-13.30 | Nová Európska inovačná rada: Európa ako špička v deep tech a prelomových inováciách – zistite, prečo je podpora vplyvných inovácií vo firmách ďalšej generácie zameraných na udržateľnosť, digitalizáciu a deep tech tak dôležitá práve v časoch obnovy Európy
     
  • 14.00-15.00 | Od svetovej vedy k svetovým firmám (spoločne s Európskou výskumnou radou) – zapojte sa do diskusie o tom, ako môže EIC reagovať na medzeru medzi výskumom a deep-tech inováciami na paneurópskej úrovni

23. september

  • 10.30-11.15 | Smerom k EIC Fóru: Optimalizovanie spolupráce medzi EIC, národnými inovačnými agentúrami a partnermi v čase krízy – sledujte spustenie EIC Fóra zástupcov členských a asociovaných krajín zodpovedných za inovačné politiky a programy. Fórum bude propagovať koordináciu a dialóg o rozvoji inovačného ekosystému EU ako aj prepájať existujúce inovačné ekosystémy s EIC. Prvá výzvy: post-COVID-19 kríza a úloha inovačného ekosystému v podpore hospodárskej obnovy.
     
  • 12.00-12.45 | EIC podporujúce ženy, ktoré menia technologický svet – objavte iniciatívy zamerané na zvýšenie účasti žien v EIC, ako opatrenia v prospech žien – líderiek firiem, rovnosť pohlaví v porotách ako aj cena EÚ pre ženy inovátorky.

24. september

11.30-12.15 | Nový európsky „superfond“ – oboznámte sa s aktuálnymi krokmi Európskej komisie týkajúcimi sa priamych kapitálových investícií prostredníctvom EIC s cieľom prekonať kritickú medzeru vo financovaní inovácií v start-up štádiách, v ktorých je európsky trh rizikového kapitálu menej aktívny ako globálne kapitálové trhy.

Na European Research & Innovation Days sa môžete registrovať na tomto odkaze.

Kompletný program celého podujatia je dostupný na tomto odkaze.

Viac informácií o Hube č. 8 EIC

Viac informácií o spíkroch v Hube č.8

Viac informácií o Európskej inovačnej rade

Zdroj: EK, zverejnené: 16.9.2020, autor: lda