HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európska inovačná rada: 344 mil. EUR pre 107 vizionárskych projektov

Aktualita

Európska komisia zverejnila výsledky ostatných výziev Európskej inovačnej rady (EIC). EIC podporí vyše 100 prelomových ideí sumou viac ako 344 mil. EUR. Tie zahŕňajú napríklad projekt Radical, ktorý revolučným spôsobom vylepšuje monitorovanie kvality globálneho ovzdušia, či projekt FluoGuide – vizualizačnú technológiu, ktorá zásadne zlepšuje chirurgickú presnosť pri operáciách odstraňujúcich rakovinové bunky.

63 z podporených myšlienok je v štádiu výskumu. Viac ako 162 mil. EUR (poskytnutých z EIC Pathfinder) umožní ich autorom ďalší výskum prelomových technológií alebo ich priblíženie k trhu, čo môže byť základ pre založenie start-upu alebo spin-offu. Ďalších 182 mil. EUR (poskytnutých z EIC Accelerator) poputuje 44 start-upom a inovatívnym malým a stredným podnikom na vývoj a škálovanie svojich inovácií. Okrem finančnej podpory dostanú tieto firmy aj širokú škálu koučingových, mentoringových a poradenských/akceleračných služieb.

Už po druhý krát ponúkol EIC Accelerator možnosť požiadať ku grantu (do 2,5 mil. EUR) aj o priamu investíciu do akcií (do výšky 15 mil. EUR). 21 zo 44 príjemcov dostane podporu vo forme zmiešaného financovania (grant a ekvita), pričom priemerná výška investície na jedného žiadateľa je 4,61 mil. EUR. Investície do akcií (ktorých celková výška dosiahne takmer 97 mil. EUR) sú momentálne predmetom hĺbkového procesu due diligence a bude ich riadiť Fond EIC (ktorý bude čoskoro zriadený), ktorý bude aktívne vyhľadávať koinvestorov. Od zavedenia možnosti požiadať o zmiešané financovanie (v druhom polroku 2019) dostala Európska komisia žiadosti od viac ako 3500 start-upov a MSP vo výške viac ako 10 mld. EUR.

Do januárovej uzávierky EIC Accelerator bolo podaných 1826 oprávnených projektových návrhov (žiadajúcich 5,6 mld. EUR) zo 40 krajín. Slovenské firmy sa do uzávierky zapojili 16 návrhmi, čo nás radí na 22. miesto zo 40 krajín. Do druhého kola hodnotenia postúpilo prvých 170 návrhov. Z nich bolo na financovanie vybratých 44 návrhov.

Okrem projektov, ktoré získali financovanie splnilo všetky kritériá na financovanie z EIC aj ďalších 573 start-upov a MSP a obdržali Seal of Excellence, čo by im malo uľahčiť prístup k iným zdrojom. Podarilo sa to aj 4 slovenským firmám.

EIC tiež zavádza aj nový spôsob riadenia financovania prostredníctvom zapojenia Programových manažérov pre EIC, ktorí budú viesť podporené projekty smerom k strategickým inováciám. Európska komisia publikovala výzvu na Programového manažéra pre prelomové technológie v oblasti energií a životného prostredia, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie tzv. Green Deal. Zároveň bolo ohlásené zriadenie expertnej skupiny, ktorá vypracuje odporúčania pre Programových manažérov na dosiahnutie maximálneho účinku pod plne fungujúcou EIC od roku 2021.

Zdroj: Európska komisia, zverejnené: 17.3.2020, autor: lda