HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európska iniciatíva EUCF podporí projekty udržateľnej energie

Aktualita

V rámci druhej výzvy iniciatívy European City Facility (EUCF), ktorá mala uzávierku 31. mája 2021, bolo predložených  celkovo 221 žiadostí z celej Európy. Najvyšší počet žiadostí v rámci 2. výzvy bol z južnej Európy (40%), nasleduje stredná a východná Európa (37%), severské krajiny a západná Európou (23%).

EUCF logo

Z 221 predložených žiadostí bude na financovanie vybraných 69 úspešných zámerov. Paušálna suma 60.000 EUR je určená na vypracovanie investičnej koncepcie pre lokálne projekty v oblasti udržateľnej energie. Úspešní žiadatelia môžu finančnú podporu použiť na vypracovanie investičných konceptov vrátane (technických) štúdií uskutočniteľnosti a rôznych kľúčových analýz zameraných na ich projekty a celkový trh, zúčastnené strany, právne, ekonomické a finančné aspekty.

EUCF je európska iniciatíva – financovaná z Rámcového programu Horizont 2020 (oblasť energetická efektívnosť)  zameraná na podporu samospráv, miestnych orgánov, ich zoskupení, ako aj miestnych verejných subjektov združujúcich obce v celej Európe pri vývoji investičných koncepcií na urýchlenie investícií do udržateľnej energie. Grant nie je určený na priame financovanie investícií. Používa sa na prístup k službám a vývoj investičného konceptu, ktorý by sa mohol stať „otváračom dverí“ pre mnoho ďalších investičných príležitostí.

Zdroj: CINEA, zverejnené 7.7.2021, mit