HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európska dátová platforma COVID-19 pre výskumníkov

Aktualita

Európska komisia spolu s niekoľkými partnermi spúšťa European COVID-19 Data Platform.

Nová platforma poskytne otvorené, dôveryhodné a škálovateľné európske a globálne prostredie, v ktorom môžu vedci ukladať a zdieľať súbory údajov.

Podrobnejšie informácie nájdete v Tlačovej správe.

Zdroj: EK, zverejnené 21. 4. 2020, ivh