HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

European Research & Innovation Days 2020

Aktualita

European Research and Innovation Days 2020 je každoročná vrcholná konferencia Európskej komisie združujúca zástupcov politiky, priemyslu, vedy a výskumu, zamestnávateľov i predstaviteľov občanov. Jej cieľom je diskutovať o budúcnosti výskumu a inovácií v Európe i mimo nej.

Tohto roku sa bude konať v dňoch 22. 24. septembra 2020 v prostredí on-line a okrem politickej časti konferencie bude jej súčasťou interaktívna výstava Science is Wonderful!, ako aj možnosť zúčastniť sa matchmakingu.

Ďalšie informácie:

Zdroj: EK, zverejnené: 7.8.2020, autor: rpa, kpa