HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Záznam zverejnený: SC 6 European Commission’s Info Day – 5 th November – Brusel

Aktualita

Radi ba sme Vás upozornili, že EK pripravuje Informačný deň pre oblasť SC6, ktorý sa uskutoční v doobednajších bodinách dňa 5.novembra 2019 v Bruseli . Registrácia bola otvorená a termín registrácie bol predĺžený do 25.10.2019. Informačný deň bude webstreamovaný aj nahrávaný.


Viac informácii – nájdete tu nahratý živý prenos.

Agenda – program je od 9.00 – 12.00 hod.


Nezabudnite, že registrácia sa končí už 25. októbra 2019 a prihlásiť sa je potrebné e-mailom na adrese: RTD-H2020-SC6@ec.europa.eu.