HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

European Co-fund Partnership on the Clean Energy Transition

Aktualita

Upozorňujeme na workshop k novému partnerstvu pre výskum a vývoj v oblasti prechodu k čistým zdrojom energie European Co-fund Partnership on the Clean Energy Transition, ktorý sa uskutoční dňa 15.01.2020 od 10:00hod v Bruseli. Registrácie je nutná a možná do 08.01.2020 e-mailom na RTD-D1-ASSIST@ec.europa.eu. Viac informácií:

02.01.2020, kas