HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európa sa odkláňa od vodíkových áut

Aktualita

Predsedníčka Európskej komisie predstavuje tretie kolo vodíkových plánov EÚ

Na európskych cestách stretneme v budúcnosti viac elektromobilov než áut na vodík. Vodík má slúžiť najmä na ozelenenie priemyslu a nákladnej dopravy, v osobnej doprave s ním Komisia už vo väčšej miere neráta. Európsky projekt rozvoja vodíkových technológií chce Únia podporiť dvoma miliardami EUR.

Vodíková stratégia Európskej únie sa dnes viac než na osobné vozidlá zameriava na potenciál vodíka pri dekarbonizácii ťažkého priemyslu, ako je výroba ocele a chemikálií. Práve tieto odvetvia nie je možné elektrifikovať, a tým pomerne jednoducho znížiť ich emisie. Na svoju činnosť totiž potrebujú kvapalné či plynné palivá.

Nový trend vo využití vodíka v Európe reflektuje aj tretie kolo projektu, ktorý má rozvoj vodíkových technológií podporovať. Iniciatíva, ktorá spája európsky verejný sektor so súkromným, mala názov „Spoločný podnik pre palivové články a vodík“. Práve pre nové zameranie a odklon od vodíkových áut sa premenuje na „Partnerstvo pre čistý vodík“. Európska komisia ho odštartovala 29. novembra 2021, počas 2. ročníka Európskeho týždňa vodíka.

Ako uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen: „Nové partnerstvo nadväzuje na dlhoročnú spoluprácu podporovanú Spoločným podnikom pre palivové články a vodík.“

Ďalej vyhlásila: „Čistý vodík bude mať ústredné miesto v budúcej klimaticky neutrálnej ekonomike.“ Zároveň vyzdvihla vedúce postavenie Únie vo výrobe elektrolyzérov novej generácie, ktoré majú byť poháňané energiou z obnoviteľných zdrojov.

Ako ďalej dodala Ursula von der Leyen: „Musíme rozšíriť výrobu čistého vodíka aj jeho využitie a vytvoriť kruh, kde sa dopyt a ponuka budú vzájomne živiť a ceny klesať.“ Európska únia chce do roku 2030 znížiť náklady na výrobu pod 1,8 EUR za kilogram.

Ako konštatoval odborník na vodík z nemeckého think-tanku Agora Energiewende Gniewomir Flis: „Premenovanie európskeho projektu zameraného na podporu vodíka odráža posun v prioritách Komisie – od vodíkovej mobility smerom k menej kontroverznému využitiu.“

Vodík sa bude môcť v priemysle používať ako reakčné činidlo či vstupná surovina, uplatniť by sa mal v leteckej a námornej doprave ako záložný zdroj pre obnoviteľné zdroje či v centrálnom zásobovaní teplom, uvádza think-tank v nedávnej štúdii.

Ako ďalej uviedol Flis: „Ešte pred desiatimi rokmi sa zdalo, že elektromobily na palivové články sú budúcnosťou automobilového priemyslu. Dnes sa tento sen skončil.“

Zatiaľ čo automobily na vodíkový pohon by boli produktom určenej úzkej skupine ľudí, pre letecký či lodný priemysel predstavuje vodík jasnú trhovú príležitosť.

Únia sa vodíkovej mobility nevzdáva

Partnerstvo pre čistý vodík je už tretím opakovaním spoločného európskeho projektu pre rozvoj vodíkových technológií. Predchádzajúce kolo projektu sa opieralo o nariadenie z roku 2014. To počítalo s tým, že vďaka projektu sa zníži cena výrobných nákladov palivových článkov v doprave a zároveň predĺži ich životnosť tak, aby boli konkurencieschopné voči bežným technológiám.

Nadväzujúca legislatíva tento cieľ zmenila. Tretie kolo projektu sa usiluje o to, aby boli čisté vodíkové riešenia nákladovo efektívne, spoľahlivé a kvalitné. Cieli skôr na účinnejšie a lacnejšie vodíkové elektrolyzéry a lacnejšie technológie v doprave a priemysle.

Únia sa využitia vodíka v doprave nevzdáva, hoci naň nekladie už taký dôraz. V novom nariadení o infraštruktúre pre alternatívne palivá Komisia navrhuje, aby boli vodíkové čerpacie stanice dostupné na každých 150 kilometroch, a to už do roku 2030. Týka sa to však len tých spojení, ktoré sú súčasťou transeurópskej dopravnej siete – TEN-T, spresnila európska komisárka pre dopravu Adina Valean.

Každý dopravný uzol siete TEN-T navyše bude musieť mať aspoň jednu vodíkovú čerpaciu stanicu, kde bude možné doplniť vodík do nákladných aj osobných automobilov. Komisárka to upresnila začiatkom decembra počas európskeho vodíkového týždňa.

Ako dodala Valean: „Tým by sa vytvorila dostatočne hustá sieť vodíkových čerpacích staníc, ktorá by zabezpečila zodpovedajúce cezhraničné prepojenie EÚ a podporila by 60-tisíc vodíkových nákladných automobilov, s ktorými počítame na cestách do roku 2030.“

Nižšia cena vodíku je kľúčová

Partnerstvo pre čistý vodík je podľa von der Leyen „veľkým krokom vpred“. Projekt má podľa nej „preniesť inovatívne technológie z laboratórií do tovární a v konečnom dôsledku aj európskym podnikom a spotrebiteľom“.

Cieľom partnerstva je vyrábať čistý vodík za 1,5 až 3 EUR za kilogram a znížiť náklady spojené s distribúciou na menej ako euro za kilogram. Takáto cena by mohla rozvoju vodíka v Európe významne pomôcť.

Ako dodal Flis: „Výroba vodíka, jeho skladovanie a distribúcia vo výške 1 EUR za kilogram by predstavovali bod zlomu pre úspech na trhu s vodíkom.“

Ambiciózne vodíkové ciele plánuje Únia podporiť aj finančne.

Miliarda EUR by mala smerovať z európskeho výskumného programu Horizont, ďalšia miliarda potom z rozpočtu súkromných firiem zapojených do projektu. Priemyselných partnerov bude zrejme zastupovať združenie Hydrogen Europe, ktoré má 315 členov. Medzi nimi nechýbajú ani veľké firmy, ako sú Airbus, BMW, BP alebo Iberdrola.

Viac informácií:

What is the European Hydrogen Week about?

2. ročník Európskeho týždňa vodíka

Zdroj: https://euractiv.sk; https://european-hydrogen-week-2021.b2match.io; https://nvas.sk, zverejnené: 13. 12. 2021, autor: rpa