HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EURATOM NCPs Network newsletter – new

Aktualita

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti newsletter – EURATOM NCPs Network newsletter. Aktuálne si môžete prezrieť už piate číslo: EURATOM NCPs Network newsletter No 5.

Na odber newlettera sa mozete prihlasit na stránke projektu NUCL-EU 2020 (http://www.nucleu2020.eu/).

NUCL-EU 2020 je európsky projekt financovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020, ktorého cieľom je zosúladiť a rozšíriť služby, ktoré národné kontaktné body pre program EURATOM poskytujú žiadateľom o európske financovanie v Európe a na celom svete.