HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EÚ použije núdzový fond vo výške 2,7-miliardy EUR na nákup vakcín COVID-19

Aktualita

Cieľom EK je čeliť hospodárskej súťaži medzi štátmi EÚ v oblasti vakcín a zvýšiť investície bez rizika do výskumu a výroby podnikov.

Európska komisia chce vyplatiť zálohové platby z nástroja na núdzovú podporu vo výške 2,7-miliardy EUR (Emergency Support Instrument – ESI) až šiestim vývojárom vakcín, aby sa zvýšila šanca na zabezpečenie rýchleho prístupu k vakcíne COVID-19 pre Európu.

Peniaze umožnia výrobcom vybudovať výrobné linky v Európe pre experimentálne vakcíny, ktoré sa v súčasnosti vyvíjajú.

Vzhľadom na to, že dopyt po vakcínach je taký intenzívny, 11. júna 2020 úradníci EK uviedli, že Brusel žiada od členských štátov mandát na koordináciu rokovaní o dohodách o predbežnom nákupe.

To umožní EÚ využiť svoju kombinovanú kúpnu silu a vyhnúť sa situácii, keď 27 členských štátov súťaží o prístup a / alebo kontinent ako celok sa ocitne za USA a Čínou, keď príde úspešná vakcína.

Ako uviedol predstaviteľ EÚ: „Konkurencia medzi nami nedáva zmysel. Ak spojíme dopyt 27 krajín, máme väčší vplyv a môžeme od výrobcov vakcín zabezpečiť lepšie podmienky.“

Plán EÚ, ktorý sa má prediskutovať 12. júna 2020 s ministrami zdravotníctva v Európskej rade a ktorý sa má predstaviť v stratégii EÚ vakcín budúci týždeň, bol rýchlo navrhnutý na základe krokov niektorých členských štátov zoskupiť sa a spoločne rokovať s vývojármi a výrobcami vakcín COVID-19. Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Holandsko minulý týždeň vytvorili „All inclusive Vaccine Alliance“, aby sa zaistilo, že vakcíny sa vyrábajú „na európskej pôde“.

Návrh EÚ sa zameria na výrobcov so sídlom kdekoľvek na svete, ktorí majú výrobné závody v Európe; tí, ktorí majú potenciálne vakcíny vyrobené výlučne v USA, sa do systému nebudú brať do úvahy.

K 11. júnu 2020 sa vyčerpalo iba 320-miliónov EUR z EŠIF vo výške 2,7-miliardy EUR.

Kľúčovou obavou je, že správa Trumpa neumožní vývoz vakcín vyrobených v USA skôr, ako budú splnené jeho vlastné potreby.

EÚ sa tiež podnietila k aktivite v USA, aby zabezpečila prístup k vyvíjaným vakcínam, vrátane nešpecifikovanej investície do vakcín vyvinutých spoločnosťou Sanofi a investície vo výške 1-miliardy USD do vakcín vyvinutých spoločnosťami AstraZeneca a Oxford University. Prezident USA Donald Trump zriadil operáciu Warp Speed ​​s cieľom motivovať výrobcov, aby do januára 2021 dostali k Američanom 300-miliónov dávok vakcíny.

EK tvrdí, že je potrebná „zaisťovacia“ stratégia na podporu viacerých projektov vakcín, aj keď príde o peniaze na vakcíny, ktoré zlyhávajú vo vývoji.

Pri rozširovaní výroby a distribúcie nás čakajú veľké výzvy. Ako uviedol predstaviteľ EÚ: „Ak chcete byť pripravení na výrobu do 12 mesiacov, musíte hneď prísť s peniazmi.“ Vybudovanie nového závodu od nuly trvá v priemere 5 rokov a rozšírenie existujúcich výrobných liniek môže trvať rok.

Otázka, koľko dávok bude potrebných, závisí od každej vakcíny, ale úradníci sa v tejto fáze zameriavajú na dodanie medzi 300 – 600-miliónmi dávok. Dávky sa budú prideľovať členským štátom na základe ich počtu obyvateľov; je na vládach členských štátov, aby rozhodli, kto bude najskôr zaočkovaný.

EK by rada zdôraznila, že pri zrýchľovaní vývoja a udeľovania licencií budú splnené všetky požiadavky na bezpečnosť a účinnosť. Urýchlenie procesu bude výsledkom paralelného konania a ohrozenia výroby.

Jedinou výnimkou je, že vo vakcínach, ktoré používajú geneticky modifikované dodávacie konštrukty, ako sú adenovírusy, dôjde k dočasnému zmierneniu požiadavky na environmentálne hodnotenie.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 12.6.2020, autor: rpa