HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EÚ podniká krok k vytvoreniu európskeho vzdelávacieho priestoru

Aktualita

Students of all ages studying

Ministri školstva EÚ prijali 19. februára 2021 uznesenie, ktorým sa ustanovuje rámec pre spoluprácu EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na ďalšie desaťročie a ktorý predstavuje krok k vytvoreniu európskeho vzdelávacieho priestoru.

Ako uviedla Mariya Gabriel, európska komisárka pre výskum pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež: „Uznesenie predstavuje veľmi významný míľnik v dosahovaní európskeho inovačného priestoru.“

Do konca roka 2021 Európska komisia vytvorí s členskými štátmi štruktúru riadenia s cieľom koordinovať úsilie. Nový orgán umožní členským štátom spolupracovať na dosiahnutí piatich strategických priorít, medzi ktoré patrí zlepšenie kvality a inkluzívnosti vzdelávania, zlepšenie prístupu k celoživotnému vzdelávaniu a mobilite, posilnenie vysokoškolského vzdelávania a odbornej prípravy učiteľov a podpora zeleného a digitálneho prechodu prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy.

Ako uviedla komisárka Gabriel: „Toto je výzva. Budeme musieť zabezpečiť udržanie vysokej úrovne ambícií bez toho, aby sme vyvíjali ďalší tlak na národné štruktúry.“

Na dosiahnutie týchto cieľov pripomenula ministrom, že vzdelávanie musí byť dobre financované a apelovať na členské štáty, aby podporili investície do vzdelávania financovaním z balíka opatrení na oživenie EÚ v hodnote 750-miliárd EUR. S cieľom pomôcť členským štátom rozumne vynakladať financie Komisia zriadi skupinu odborníkov pre investície do kvality v oblasti vzdelávania.

Zdroj: EK; https://sciencebusiness.net, zverejnené: 22.2.2021, autor: rpa