HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EÚ ocenila vynikajúce projekty v rámci programu LIFE

Aktualita

LIFE Awards 2021_1

Ocenenia sú určené pre najinovatívnejšie, najinšpiratívnejšie a najefektívnejšie projekty LIFE v troch kategóriách: príroda, životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy. Pri príležitosti 15. vydania sa počas Zeleného týždňa EÚ 2021 uskutočnil virtuálny ceremoniál – najprestížnejšie environmentálne podujatie v Európe.

VÍŤAZI

Z 15 finalistov boli porotou na vysokej úrovni ako tohtoročné víťazky vybrané tri projekty.

Cena LIFE za prírodu:

V Slovenskej republike tím LIFE ENERGY zastavil zrážku mnohých vtákov s elektrickým vedením. Inštalovali 8 600 presmerovačov letu vtákov pozdĺž 77 km najnebezpečnejších oblastí. Tieto prepínače chránia každoročne 700 vtákov pred kolíziami. Tím tiež vysadil 550 stromov, aby vylepšil existujúce vetrové zlomy a pomohol vtákom lepšie vidieť elektrické vedenie.

Cena LIFE za životné prostredie:

Tím, ktorý stojí za spoločnosťou LIFE REUSING POSIDONIA, použil sušenú morskú trávu Posidonia oceanica ako účinnú a lacnú tepelnú izoláciu v 14 jednotkách sociálneho bývania pre chudobných a znevýhodnených ľudí na baleárskom ostrove Formentera (Španielsko). Táto miestna, tradičná a ekologická konštrukčná metóda, znížila emisie o 60 %, znížila spotrebu energie o 75 % a vodu o ďalších 60 %.

Cena LIFE za v oblasti klímy:

Program LIFE FORECCAsT pomohol správcom lesov vo francúzskom regionálnom prírodnom parku Haut-Languedoc zaviesť stratégie adaptácie na zmenu klímy. Vytvorili mobilnú aplikáciu, ktorá lesníkom pomáha posudzovať a riadiť riziká pre ich pôdu. A 25 lokalít otestovalo klimaticky odolné druhy drevín a postupy obhospodarovania lesov, ktoré využívajú menej vody.

Traja víťazi preukázali vynikajúci príspevok k environmentálnemu, hospodárskemu a sociálnemu pokroku. Preukázali tiež vynikajúce výsledky v oblasti dopadu, replikovateľnosti, relevantnosti politiky, cezhraničnej spolupráce a nákladovej efektívnosti.

Cena občanov v rámci LIFE:

LIFE Citizens’ Prize priniesla verejnosti možnosť spoznať finalistov a hlasovať za ich preferovaný projekt online. Nakoniec to bol TARTALIFE, ktorý zvíťazil v ľudovom hlasovaní a bol to dôstojný víťaz. Tím pomohol znížiť počet morských korytnačiek chytených do rybárskych sietí pozdĺž 15 talianskych pobrežných oblastí.

Cena LIFE4Youth:

Dobrovoľníci majú v projektoch LIFE zásadnú úlohu. V talianskom projekte Choose Nature (Choo-na!) sa od augusta 2017 do augusta 2019 zúčastnilo terénnych misií viac ako 300 mladých dobrovoľníkov z Európskeho zboru solidarity (ESC). Ich cieľom bolo postarať sa o 11 ohrozených druhov vtákov, ako je bocian, Orol krikľavý, kulík kanadský, sokol lannerský a poštolka malá. Choose Nature (Choo-na!) získal špeciálnu cenu LIFE4Youth za svoju hviezdnu prácu.

Viac informácií:

Oficiálna tlačová správa

Zdroj: EK, zverejnené: 16. 6. 2021, autor: rpa