HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EÚ investuje 1,8-miliardy EUR do projektov čistých technológií

Aktualita

Map
Mapa vybraných projektov z Inovačného fondu. Zdroj: https://ec.europa.eu

Európska únia investuje 1,8-miliardy EUR do 17 veľkých inovačných projektov čistých technológií. Podľa Európskej komisie, udeje sa tak v rámci tretieho kola udeľovania grantov z Inovačného fondu.

Granty zo spomenutého fondu budú plynúť v snahe pomôcť dostať na trh prelomové technológie v energeticky náročných priemyselných odvetviach, v sektore vodíka, energie z obnoviteľných zdrojov, v infraštruktúre zachytávania a ukladania oxidu uhličitého a vo výrobe kľúčových komponentov na uskladňovanie energie a pri obnoviteľných zdrojoch energie. Vybrané projekty sa sa budú realizovať v deviatich krajinách – Bulharsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Island, Nemecko, Nórsko, Poľsko a Švédsko.

Ako skonštatoval výkonný podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans: „Dnes schválené granty podporujú inovačné podniky v celej Európe, aby mohli vyvíjať špičkové technológie, ktoré potrebujeme ako motor zelenej transformácie. V porovnaní s prvým kolom udeľovania grantov sme dostupné finančné prostriedky zvýšili o 60 %, čo nám umožňuje zdvojnásobiť počet podporovaných projektov. Je to obrovská podpora dekarbonizácie energeticky náročných priemyselných odvetví v Európskej únii.“

Okrem toho Európska investičná banka podporí rozvoj až 20 projektov, ktoré sú sľubné, ale ešte nie dostatočne vyzreté na to, aby im mohol byť poskytnutý grant. Tieto návrhy projektov oznámia vo štvrtom kvartáli 2022.

Viac informácií:

Innovation Fund: EU invests €1.8 billion in clean tech projects

Zdroj: https://europskenoviny.sk; https://ec.europa.eu, zverejnené: 18. 7. 2022, autor: rpa