HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EU DATATHON 2020

Aktualita

Štvrté vydanie súťaže v oblasti otvorených údajov EU Datathon bolo úspešne spustené 19. februára 2020. Ponúka vám príležitosť preukázať potenciál otvorených údajov v dnešnej spoločnosti, a zároveň aj svoju kreativitu a talent! Okrem toho máte šancu získať jednu z cien z celkovej sumy 100 000 EUR určenej pre výhercov súťaže.

Cieľom súťaže Datathon EU, ktorá si už za dobu svojho trvania získala veľké množstvo priaznivcov, je podporovať využívanie verejne prístupných dát (open data) zverejňovaných Európskou úniou. Súťažiacim umožňuje prezentovať ich znalosti a inovatívne využitie dát. Okrem toho im súťaž dáva príležitosť naviazať kontakty a získať podporu k ďalšej spolupráci na projektoch aj po skončení súťaže.

Vaša účasť spočíva v navrhnutí vývoja aplikácie, ktorá spája a používa otvorené súbory údajov, pričom je potrebné použiť aspoň jeden z tisícky súborov údajov, ktoré sprístupnili inštitúcie, agentúry alebo orgány EÚ. Podrobnejšie informácie nájdete v pravidlách súťaže.

Vaša aplikácia by mala poukázať na príležitosti pre konkrétne obchodné modely alebo sociálne podniky. Zároveň sa očakáva, že ponúkne nové prístupy a riešenia, ktoré vďaka využitiu otvorených údajov pomôžu Európe dosiahnuť dôležité ciele stanovené Európskou komisiou. Preto by mala zapadať do jednej z týchto tematických výziev:

Svoje projektové návrhy môžete prihlasovať až do 3. mája 2020.

Do užšieho výberu sa dostane dvanásť víťazných tímov (t. j. tri tímy v rámci každej výzvy). Ak bude váš tím zaradený do užšieho výberu, vyzveme vás, aby ste svoju aplikáciu vyvinuli a predstavili ju 13. – 15. októbra 2020 počas 18. ročníka Európskeho týždňa regiónov a miest v Bruseli, ktorý zvykne prilákať viac než 9 000 účastníkov.

Na tomto podujatí sa určí konečné poradie víťazných tímov v rámci jednotlivých výziev a tímy získajú tieto ceny (v rámci každej výzvy):

  • prvé miesto:           12 000 EUR
  • druhé miesto:         8 000 EUR
  • tretie miesto:          5 000 EUR

Súťaž EU Datathon 2020 organizuje Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie v úzkej spolupráci s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku.

Na webovej stránke https://op.europa.eu/en/web/eudatathon môžete získať ďalšie informácie, prihlásiť sa do súťaže alebo ju sledovať. Takisto EU Datathon 2020 môžete sledovať na Twitteri (@EU_opendata, @euinmyregion) pomocou hashtagov #EUdatathon a #ideas4EU.

Zdroj: Publication Office of the EU zverejnené 21.2.2020, mit