HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EU-China Research and Innovation Co-Funding Mechanism

Aktualita

Informácia o 1.výzve v rámci mechanizmu spolufinancovania pre výskum a inovácie medzi EÚ-Čínou.

Čínske ministerstvo vedy a technológie (MOST) zverejnilo svoju prvú výzvu na predkladanie návrhov v rámci mechanizmu spolufinancovania (CFM) pre výskum a inovácie medzi EÚ a Čínou. Výzva je zverejnená v nadväznosti na politickú dohodu dosiahnutú na 2. dialógu medzi EÚ a Čínou o inovačnej spolupráci, summit z 29. júna 2015 a na základe záverov Spoločného riadiaceho výboru medzi EÚ a Čínou o S&T spolupráci z 30. októbra 2015.

Mechanizmus CFM je určený na podporu čínskych výskumných a inovačných organizácií participujúcich na projektoch Horizon 2020. Táto prvá výzva sa vzťahuje na celý rad tematických oblastí vrátane potravín, poľnohospodárstva, biotechnológie, informačné a komunikačné technológií, vesmíru, letectva, energetiky, zdravotníctva, dopravy, vodných zdrojov, úspory energie, pokročilých výrobkov, nových materiálov, udržateľnej urbanizácie a výmeny mladých vedcov.

Predpokladajú sa dva termíny pre rok 2016: 31. marca a 31. júla 2016.

Celkový rozpočet je 200 miliónov RMB alebo 28 miliónov eur na rok 2016.

Prosíme, sledujte výzvy k spôsobilosti a ďalšie informácie.

 

EÚ-Čína CFM mechanizmus je posledný z radu režimov na podporu partnerských krajín EÚ nato, aby lepšie spoluprácovali medzi svojimi vysokými školami, výskumnými ústavmi a podnikmi s EÚ v rámci programu Horizont 2020. V rámci programu Horizont 2020 pre roky 2016/17 boli v októbri 2015 zverejnené témy na podporu spolupráce s Čínou (viď. zoznam).

Viac informácií ohľadom EU-China Co-funding Mechanism

 

Viac informácií o možnostiach účasti v programe Horizont 2020 iných medzinárodných partnerov EÚ

 

Kontakt:

Diego SAMMARITANO

Policy Officer – R&I Cooperation with China

European Commission

DG Research & Innovation

Unit C1 – Policy Coordination, EFTA and Enlargement countries, Russia, Asia and Pacific

ORBN 08/058

1049 Brussels/Belgium

+32 229-90023

diego.sammaritano@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=china