HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Estónska univerzita v Tartu ponúka IF MCSA

Aktualita

Fyzikálny inštitút Univerzity v Tartu v Estónsku by uvítala oprávnených záujemcov, ktorí by mali záujem podať žiadosť o individuálne štipendium v rámci Akcií Marie Sklodowska-Curie.

Prezrite si podmienky a získajte viac informácií.

Oprávnení záujemcovia, ktorí majú záujem o individuálne štipendium Marie Curie v spolupráci s Fyzikálnym inštitútom na Univerzite v Tartu by mali kontaktovať príslušných výskumných pracovníkov do 25. júna 2018 predložiť stručný životopis spolu s náčrtom navrhovaného projektu.

University of Tartu

Institute of Physics