HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prečo Európa potrebuje európske satelity?

Aktualita

European Space Policy Institute (ESPI) vás pozýva na každoročnú jesennú konferenciu, ktorá sa uskutoční v dňoch 5. – 7. októbra 2021 a ktorej témou bude: European space solutions for European ambitions: Why does Europe need European satellites?

Na konferencii spájajúcej vesmírnu politiku a priemysel, sa stretnú vysokopostavení aktéri v tejto oblasti, aby diskutovali o nevyriešených problémoch, ktoré sú predmetom záujmu vesmírneho sektora. Diskutovať budú aj o budúcnosti európskej strategickej autonómie vo vesmíre v kontexte kľúčových výziev pre budúcnosť Európy.

15. ročník ESPI konferencie bude prebiehať tri dni, rozdelený bude do troch panelov pričom každý panel bude venovaný inej téme:

  1. Space for Green Deal, Green Deal in space
  2. Which European space infrastructure for the new digital age
  3. Which space industrial strategy to face new global challenges

Celá konferencia sa odohrá v hybridnom formáte. Hostia sa stretnú v priestoroch ESPI vo Viedni v Rakúsku a konferencia sa bude vysielať online so živou interakciou s publikom. Diváci budú môcť klásť rečníkom otázky prostredníctvom softvéru online konferencie.

Podujatie je určené pre účastníkov z verejného aj súkromného vesmírneho sektora, ako aj subjekty z iných ako vesmírnych oblastí.

Viac informácií o podujatí

Program podujatia

Registrácia

O European Space Policy Institute (ESPI)

European Space Policy Institute so sídlom vo Viedni bol založený na základe rozhodnutia Rady Európskej vesmírnej agentúry (ESA) z decembra 2002. Inštitút je koncipovaný ako asociácia podľa rakúskeho práva. Zakladajúcimi členmi ESPI sú Európska vesmírna agentúra (ESA) a Austrian Research and Promotion Agency (FFG). Ostatnými členmi ESPI sú rôzne inštitúcie, súkromné firmy a od nedávna aj Európska komisia. ESPI sa venuje najmä tvorbe analýz či odporúčaní s cieľom podporovať európsku vesmírnu politiku.

Zdroj: https://espi.or.at/, zverejnené: 3.8.2021, autor: kha