HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ESMERA ponúka až 200 tisíc EUR na vývoj robotických riešení

Aktualita

Iniciatíva ESMERA (European SMEs Robotics Applications) ponúka financovanie až 200 tisíc EUR na vývoj robotických riešení vo vybraných oblastiach (napríklad energetika, výroba, poľnohospodárske a potravinárske výrobky, stavebníctvo, reakcie na núdzové situácie, maloobchod, zdravotnícke oblasti). Uzávierka je 2.12.2019.

Informácie o výzve:

  • Identifikátor výzvy: ESMERA-SOCE
  • Dátum uverejnenia: 2. septembra 2019
  • Termín uzávierky: 2. decembra 2019 o 18:00 (bruselského času)
  • Webová adresa na predloženie návrhu: http://opencalls.esmera-project.eu
  • Očakávané trvanie: 9 mesiacov v prípade experimentov vo fáze 1 (maximálne 18 mesiacov v prípade experimentov postúpených do fázy 2)
  • Celkový rozpočet: 2 750 000 EUR (ideálne 20 experimentov pre 1. fázu a ideálne 10 experimentov pre 2. fázu)
  • Maximálne financovanie na návrh: 200 000 EUR (75 000 EUR pre fázu 1, 125 000 EUR pre fázu 2 vrátane 25% nepriamych nákladov)

Viac o témach výzvy a iniciatíve ESMERA .

ESMERA je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorého cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií.

Tu nájdete odkaz na sekciu Funding & Tender Opportunities portálu so všetkými projektami poskytujúcimi kaskádové financovanie.

Zdroj: www.esmera-project.eu, zverejnené: 06.11.2019, autor: IvFi/lda