HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERC Pracovný program 2018

Aktualita

Vyhlásenie výziev v rámci Pracovného programu Európskej rady pre výskum (ERC) na rok 2018

V súčasnosti sa pripravuje pracovný program ERC na rok 2018, ktorý bude zverejnený v druhej polovici júla. Ako prvá bude v júli vyhlásená výzva na podávanie žiadostí o ERC Starting grant s uzávierkou v októbri 2017 a výzva pre podávanie žiadostí o ERC Synergy grant s uzávierkou v novembri 2017. Výzva pre podávanie žiadostí o ERC Consolidator grant bude zverejnená v októbri 2017 s uzávierkou vo februári 2018 a výzva pre podávanie žiadostí o ERC Advanced grant bude vyhlásená v máji 2018 s uzávierkou v auguste 2018. Uvedené termíny sú predbežné.