HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERC zverejnila predbežný harmonogram nových výziev

Aktualita

Európska rada pre výskum (ERC) zverejnila predbežný harmonogram nadchádzajúcich výziev na financovanie základného výskumu. Výzvy budú opäť otvorené pre všetky vedné disciplíny, bez vopred zadefinovaných tematických priorít.

Po dvoch rokoch výziev ktoré prebiehali podľa netypického harmonogramu, sa ERC vracia k bežnému kalendáru výziev v rámci pracovného programu na rok 2023. Dátumy výziev sú zatiaľ predbežné, viazané na schválenie tohto pracovného programu. Aby sme však boli transparentní a pomohli žiadateľom pri plánovaní ich práce, uverejňujeme orientačný harmonogram:

*Uvedené dátumy sú orientačné. Riaditeľ Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum môže posunúť predpokladaný dátum otvorenia výzvy o +/-  jeden mesiac a termín uzávierky až o dva mesiace.

Pre viac informácii k možnostiam financovania výskumu cez granty ERC, obráťte sa na národný kontaktný bod pre ERC na Slovensku.

Zdroj: ERC, 2.2.2022, zur