HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERC – časopis Ideas

Aktualita

Európska rada pre výskum (ERC) vydáva jesenné číslo časopisu Ideas, kde nájdete informácie o nezávislej štúdii o impakte ERC výskumu, nositeľovi Nobelovej ceny za chémiu 2016 a tiež aj rozhovor  Národných kontaktných bodov pre ERC v rámci predsedníctva Slovenska EÚ.

Ideas