HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva ERC Advanced grants 2021: štatistiky

Aktualita

Európska rada pre výskum zverejnila predbežné údaje o predložených projektových návrhoch po uzavretí výzvy ERC Advanced grants na rok 2021:

  • V pracovnom programe ERC bolo na rok 2021 vyčlenených 626 miliónov EUR na odhadovaných 250 grantov.
  • ERC dostala 1 735 návrhov, čo predstavuje pokles o 35 % v porovnaní s minuloročnou výzvou.
  • Najviac žiadostí bolo z oblasti fyzikálnych a technických vied (764), nasledovali prírodné vedy (499) a spoločenské a humanitné vedy (472).
  • Ženy predložili 20,8 % návrhov, čo je o 0,5 % viac ako v predchádzajúcej výzve (20,3 %).

Európska rada pre výskum teraz začína s hodnotením predložených návrhov, vybrané projekty budú známe v máji 2022.

ERC Advanced grants podporujú excelentných vedcov v štádiu kariéry, keď sú už etablovanými lídrami výskumu s uznávanými výsledkami. Výskumníci musia preukázať prelomový charakter, ambície a realizovateľnosť svojho vedeckého návrhu. Výzva ERC Advanced grants 2021 sa skončila 31. augusta 2021. Výzva na nasledujúci rok sa otvorí 20. januára 2022, s termínom uzávierky 28. apríla 2022.

Pre viac informácií kontaktujte príslušný národný kontaktný bod na Slovensku.

zdroj: ERC, 8.9.2021,zur