HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Erasmus+: Predĺženie termínu prvého kola výzvy 2021

Aktualita

diagram

Predĺženie termínu prvého kola výzvy 2021 pre kľúčovú akciu 1 (KA1) – vzdelávacia mobilita jednotlivcov!

Nový termín odoslania prihlášok: 18. máj 2021 do 12:00 bruselského času.

Všetky dostupné informácie k výzve nájdete na webovej stránke www.erasmusplus.sk!

Zdroj: SAAIC, zverejnené: 11. 5. 2021, autor: rpa