HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Energetický výskum v Medzinárodnej energetickej agentúre

Aktualita

Prieskum projektu QualitEE využila aj medzinárodná energetická agentúra

Pri realizácii synergií medzi národnou a európskou politikou podpory vedy a výskumu sprevádza BMWi v rámci programu Horizon 2020 tzv. „Európske technologické platformy“ ako napr.:

„Hydrogen and Fuel Cells“ 

„Zero Emission Fossil Fuel Power Plants ZEP“

„Electricity Networks of the Future“

a podieľa sa aj na sieťach ERA-Nets ako napr.:

„Solar-ERA.Net“

„Geothermal ERA“                                                                                                                                                   

                     

Energetický výskum v Medzinárodnej energetickej agentúre (IEA)

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) ponúka svojim 29 členským štátom široké fórum pre spoločnú koordináciu dôležitých energetických záležitostí. Okrem toho poskytuje platformu pre medzinárodné výskumné spolupráce, takzvané „realizačné dohody“. Dôraz sa kladie na obnoviteľné energie, fosílne palivá, energetickú účinnosť a jadrovú fúziu. Nemecko je v súčasnosti zapojené do 26 „realizačných dohôd“. Všetky projekty a činnosti v oblasti energetického výskumu koordinuje takzvaný „CERT“ (Výbor pre energetický výskum a technológie), v ktorom BMWi zastupuje Nemeckú Spolkovú vládu.           

                                              

Mnohostranné iniciatívy v oblasti energetického výskumu                                                                               

Nemecké Ministerstvo hospodárstva energetiky BMWi je tiež zapojené do mnohostranných iniciatív v oblasti energetického výskumu, ako napríklad:    

Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF) v oblasti technológií elektrární na zachytávanie a ukladanie CO2                                                                                        

a v rámci: International Partnership for the Hydrogen Economy (IPHE) v oblasti vodíkových technológií.                                                                                                                              

Nemecko je tiež členom iniciatívy: Initiative Mission Innovation

Táto iniciatíva je okrem iného zameraná i na podporu výmeny a uľahčenie spolupráce medzi členskými štátmi EÚ. Bola založená pri príležitosti Parížskej klimatickej konferencie v roku 2015. 22 krajín spoločne s EÚ sleduje cieľ, ktorým je  zdvojnásobiť do roku 2021 výdavky na výskum a vývoj v oblasti čistých energetických technológií.

Viac informácií

Zdroj: BMWi, zverejnené: 29.10.2020, autor: Blanka Hermanová, rpa